04.10.2019

Prof. Janusz Szmyd prezydentem EUROTHERM Committee


Prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd został wybrany prezydentem EUROTHERM Committee. Kadencja potrwa cztery lata.

Prof. Janusz Szmyd jest reprezentantem Polski w komitecie EUROTHERM od 2004 r. Był przewodniczącym komitetu organizacyjnego i komitetu naukowego konferencji EUROTHERM, która odbyła się w 2016 r. Krakowie.

EUROTHERM Committee został założony w Brukseli 16 października 1986 r. Działa na rzecz zacieśnienia współpracy naukowej, badawczej i edukacyjnej pomiędzy europejskimi uniwersytetami oraz jednostkami badawczymi w dziedzinie związanej z transportem masy, pędu i energii. Promuje osiągnięcia europejskiej nauki i badań. Organizuje specjalistyczne seminaria i cykliczne europejskie konferencje, przyznaje nagrody oraz wyróżnienia za najlepsze prace doktorskie, wzmacnia współpracę międzynarodową.