31.10.2018

Studenckie prace z dziedziny audio nagrodzone w prestiżowych konkursach


Od lewej: Barbara Kapica, Adam Szwajcowski, Kamil Piotrowski, Daniel Krause

Aż cztery nagrody trafiły do studentów AGH w prestiżowych, międzynarodowych studenckich konkursach z dziedziny audio: projektowym – Student Design Competition oraz nagraniowym – Student Recording Competition.

Laureatem złotej nagrody w konkursie projektowym został Daniel Krause. Jego praca pt. „Spectral Contrast Based Feature Extraction Algorithm for Acoustic Event Classification” polegała na opracowaniu nowego algorytmu ekstrakcji cech z sygnałów dźwiękowych. Opracowana metodyka oparta na algorytmach uczenia maszynowego została stworzona z myślą o znalezieniu uniwersalnej reprezentacji dla dużej różnorodności dźwięków obserwowalnych w przyrodzie i środowisku ludzkim, co miało umożliwić skuteczne trenowanie modeli do automatycznej klasyfikacji zdarzeń akustycznych. Przeprowadzone eksperymenty wykazały, iż opracowany algorytm spełnia swoja funkcję lepiej niż wiele innych, powszechnie używanych metod. Opiekunem naukowym projektu był dr inż. Konrad Kowalczyk.

W tym samym konkursie srebrną nagrodę otrzymał Adam Szwajcowski za projekt „Design of Harmonic Drum by Means of Shape Optimization”, którego celem była modyfikacja kształtu membrany bębna w taki sposób, aby można było wydobywać z niego dźwięki harmoniczne, czyli te o wyraźnie określonej wysokości. W badaniach zastosowano autorską metodę syntezy dźwięku bębnów oraz algorytmy optymalizacyjne oparte m. in. na zachowaniach stadnych zwierząt. W efekcie uzyskano projekt instrumentu o unikatowym brzmieniu, zachowującym możliwości artykulacyjne i prostotę budowy standardowego bębna. Praca powstała pod opieką naukową dr. inż. Adama Pilcha.

Jury Student Design Competition przyznało brązową nagrodę Kamilowi Piotrowskiemu za program do symulacji i analiz akustycznych „Interactive sound pressure distribution application”. Autor pracy główny nacisk położył na prostotę obsługi, szybkość obliczeń oraz wizualizację wyników w czasie rzeczywistym. Na aplikację składa się kilka modułów, które łącznie stanowią w pełni komplementarne i samodzielne oprogramowanie techniczne do symulacji np. ugięcia fali akustycznej na różnych kształtach lub przejścia przez przeszkodę. Projekt stanowi kontynuację pracy inżynierskiej Kamila Piotrowskiego na temat analizy rozproszenia dźwięku. Opiekę naukową nad badaniami sprawował dr inż. Adam Pilch.

W konkursie nagraniowym w kategorii Sound for Visual Media brązową nagrodę otrzymała Barbara Kapica, która zrealizowała pełną ścieżkę dźwiękową (efekty dźwiękowe i synchroniczne) do animacji sci-fi pt. „Awareness of the doll” autorstwa Michała Wójcickiego. Studentka wykorzystała dźwięki ze swojej autorskiej kolekcji oraz gotowe, odpowiednio obrobione efekty, które akustycznie dopełniły animację i stworzyły z nią spójną artystyczną, całość. 

Laureaci konkursów studiują Inżynierię Akustyczną na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Autorzy prac nagrodzonych w konkursie Student Design Competition należą do Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej AGH, a Barbara Kapica do Koła Naukowego Inżynierii Akustycznej AGH. 

Koszty udziału naszych studentów w konferencji AES oraz w konkursach zostały pokryte z grantu otrzymanego w programie Najlepsi z Najlepszych 3.0. 

Skierowane do studentów z całego świata konkursy odbyły się w Nowym Jorku w dniach 17-20 października 2018 r. podczas międzynarodowej konferencji Audio Engineering Society (AES) – największej na świecie organizacji zrzeszającej inżynierów dźwięku.