28.01.2021

Prof. Tadeusz Słomka Małopolaninem 2020 roku


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski przyznało tytułu Małopolanina 2020 roku. Tym wyróżnieniem został uhonorowany prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Rektor AGH w latach 2012–2020. Drugim laureatem tytułu został prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prof. Tadeusz Słomka został wyróżniony „w uznaniu za działania dla dalszego rozwoju 100-letniej Akademii Górniczo-Hutniczej – największej polskiej uczelni technicznej o międzynarodowej renomie oraz rozwój i promocję polskiej nauki i kultury w Europie i świecie”.

Profesor przez 12 lat kierował Katedrą Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, był prodziekanem i dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, prorektorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Funkcję Rektora AGH pełnił przez dwie kadencje: 2012–2016 oraz 2016–2020. W latach 2016–2020 był Przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Prof. Tadeusz Słomka jest autorem i współautorem ponad 240 publikacji naukowych poświęconych problematyce geologii złożowej, modelowaniu matematycznemu złóż kopalin użytecznych i sedymentologii głębokomorskich osadów klastycznych. Ponadto jest współautorem 6 skryptów i książek oraz redaktorem 9 książek. Wielokrotnie prezentował wyniki swoich badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. w Austrii, Czechach, Słowacji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, Meksyku, USA, Australii.

Jest doktorem honoris causa Shibaura Institute of Technology, Politechniki Lwowskiej, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego w Iwanofrankowsku, Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu w Łucku oraz Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Dnipro. Jest także Profesorem Honorowym Politechniki Wrocławskiej, Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Iwano-Frankowsku, Międzynarodowego Uniwersytetu Humanitarno-Technicznego w Szymkencie oraz Narodowej Akademii Nauk Republiki Kazachstanu.

W trakcie swojej kariery naukowej i organizacyjnej był również przewodniczącym Konwentu Dziekanów Wydziałów Nauk o Ziemi, doradcą Wiceministra Środowiska, twórcą i prezydentem International Association for Geotourism, członkiem International Association for Sedimentologists i International Association for Mathematical Geology, Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem wielu rad naukowych polskich i międzynarodowych instytucji.

Pomysłodawca i redaktor naczelny czasopisma „Geotourism". Sekretarz i przewodniczący wielu cyklicznych, międzynarodowych konferencji naukowych: Zastosowań Metod Matematycznych i Informatyki w Geologii, Geotour. Kierował ponad 20 grantami i pracami zleconymi z przemysłu. Prowadził (i nadal prowadzi) wykłady, seminaria i zajęcia terenowe z geologii ogólnej, geologii matematycznej, kartografii geologicznej, sedymentologii, geoturystyki.

Profesor ma wiele zainteresowań: kolekcjonuje maski z różnych stron świata, okazy geologiczne, kłódki, monety, zegary. Jest bibliofilem (biblioteka liczy ponad 8 tys. pozycji). Jego pasją są podróże i zwiedzanie – szczególnie obiektów przyrody nieożywionej.

***

Tytuł Małopolanina Roku przyznawany jest od 1995 r. przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wybitnym osobom wywodzącym się lub związanym z Małopolską, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju regionu i kraju. Do tej pory tytuły przyznano ponad 50 osobom.

Prof. Tadeusz Słomka jest kolejnym wyróżnionym tytułem Małopolanina Roku byłym rektorem AGH. Wśród laureatów znaleźli się już: w 2009 r. – prof. Antoni Tajduś (Rektor AGH w latach 2005–2012) oraz w 2011 r. – prof. Ryszard Tadeusiewicz (Rektor AGH w latach 1998–2005). Ponadto w 2019 r. tytuł został przyznany prof. Andrzejowi Gołasiowi, Prorektorowi ds. Ogólnych AGH w latach 1996–1999.