02.07.2014

Prof. Piotr Łebkowski doktorem honoris causa Politechniki Lwowskiej


Prof. P. Łebkowski oraz Rektor Politechniki Lwowskiej prof. Jurij Bobało

Rektor PL prof. Jurij Bobało wręcza decyzję o przyznaniu prof. P. Łebkowskiemu tytułu doktora honoris causa.

Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa PL prof. P. Łebkowskiemu.

24 czerwca 2014 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lwowskiej profesor AGH Piotr Łebkowski został uhonorowany zaszczytną godnością doktora honoris causa Politechniki Lwowskiej.

 

Tytuł ten otrzymał z inicjatywy Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Lwowskiej. W uzasadnieniu promotorzy profesorowie Anatoliy Zagorodniy i Oleh Kuźmin podkreślali  osiągnięcia naukowe profesora Piotra Łebkowskiego (ponad 160 prac, w tym 6 monografii oraz 9 podręczników), a także jego zaangażowanie we współpracę naukową. Rektor Politechniki Lwowskiej Jurij Bobalo również położył nacisk na zasługi prof. Piotra Łebkowskiego i jego wkład w rozwój owocnej współpracy między obydwoma uczelniami zwłaszcza w dziedzinie dydaktyki. Wspólne kształcenie studentów - równocześnie w Politechnice Lwowskiej i w Akademii Górniczo-Hutniczej - uważane jest za wzorcowe.

 

Doktor honoris causa w trakcie wykładu stwierdził: Staram się postępować w życiu, w nauce, w dydaktyce normalnie. Zwykłe i normalne są i zawsze będą kontakty między naszymi uczelniami, miedzy naszymi naukowcami i studentami. Normalne są i zawsze będą kontakty międzyludzkie. W to wierzę.

 

Podczas uroczystego posiedzenie gratulacje prof. Piotrowi Łebkowskiemu oprócz gospodarzy, współpracowników i studentów złożył obecny na uroczystości Konsul RP Marcin Zieniewicz.