22.09.2020

Ponad 10 mln zł z programu LIDER dla młodych badaczy z AGH


Siedmioro młodych naukowców z AGH zostało laureatami XI konkursu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER. Przyznane środki finansowe, których suma przekracza kwotę 10 mln zł, pozwoli badaczom realizować innowacyjne projekty oraz zarządzać własnym zespołem badawczym.

Dofinansowania otrzymali:

 • dr inż. Aleksandra Benko z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  tytuł projektu: Biofunkcyjne podłoża do różnicowania komórek macierzystych w kierunku kardiomiocytów przy wykorzystaniu procesu elektrostymulacji
  kwota dofinansowania: 1 500 000,00 zł
 • dr inż. Andrzej Kulka z Wydziału Energetyki i Paliw
  tytuł projektu: Opracowanie materiałów katodowych Li-rich NMC z dedykowanym interfejsem dla ogniw typu Li-ion
  kwota dofinansowania: 1 500 000,00
 • dr inż. Jakub  Roemer z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  tytuł projektu: Bezkontaktowe obrazowanie uszkodzeń w konstrukcjach kompozytowych z wykorzystaniem termografii laserowej
  kwota dofinansowania: 1 402 550,00 zł
 • mgr inż Paweł Strzępek z Wydziału Metali Nieżelaznych
  tytuł projektu: Nowa generacja utwardzalnych wydzieleniowo wysokowytrzymałych stopów miedzi z magnezem dedykowanych do przeróbki plastycznej dla aplikacji elektrotechnicznych
  kwota dofinansowania: 1 422 718,75 zł
 • mgr inż. Łukasz Szymański z Wydziału Odlewnictwa
  tytuł projektu: Optymalizacja procesu wytwarzania materiałów kompozytowych o wysokich właściwościach użytkowych w aspekcie zjawisk fizykochemicznych zachodzących w układzie ciekły metal – ceramika
  kwota dofinansowania: 1 402 500,00 zł
 • dr inż. Mariusz Wądrzyk z Wydziału Energetyki i Paliw
  tytuł projektu: Opracowanie sposobu zrównoważonej transformacji odpadów z przetwórstwa spożywczego do bio-polioli jako nowej platformy chemicznej
  kwota dofinansowania: 1 462 250,00 zł


Program LIDER jest skierowany do młodych naukowców i ma za zadanie ich zawodową aktywizację, a także wspieranie rozwoju poprzez poszerzenie kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych i  zarządzaniu własnym zespołem przy realizacji projektów, których wyniki mają potencjał wdrożeniowy i mogą mieć zastosowanie praktyczne.

W konkursie LIDER XI w wyniku postępowania kwalifikacyjnego finansowanie otrzymało w sumie 60 projektów, a ich łączna kwota finansowania wyniosła 84 761 494,30 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wyniosła 1,5 mln zł.