31.01.2020

Naukowcy z AGH w Komitetach Naukowych PAN


Polska Akademia Nauk ogłosiła wyniki wyborów do Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020–2023. Wśród wybranych ekspertów znaleźli się naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Komitet Historii Nauki i Techniki PAN

 • prof. dr hab. inż. Jadwiga Laska (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

 

Komitet Badań Czwartorzędu PAN

 • prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

 

Komitet Chemii Analitycznej PAN

 • prof. dr hab. inż. Bogusław Baś (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • prof. dr hab. Janusz Gołaś (Wydział Energetyki i Paliw)
 • prof. dr hab. Władysław Kubiak (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

 

Komitet Chemii PAN

 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)

 

Komitet Fizyki PAN

 • prof. dr hab. Piotr Bożek (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

 

Komitet Geofizyki PAN

 • prof. dr hab. inż. Teresa Grabowska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • dr hab. inż. Sławomir Porzucek (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

 

Komitet Krystalografii PAN

 • prof. dr hab. Janusz Wolny (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)

 

Komitet Matematyki PAN

 • prof. dr hab. Piotr Oprocha (Wydział Matematyki Stosowanej)

 

Komitet Nauk Geologicznych PAN

 • dr hab. inż. Barbara Bielowicz (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • dr hab. inż. Marcin Krajewski (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • prof. dr hab. Szczepan Porębski (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • dr hab. inż. Adam Postawa (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • dr hab. Anna Świerczewska (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • dr hab. inż. Dariusz Więcław (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

 

Komitet Nauk Mineralogicznych PAN

 • dr hab. inż. Tomasz Bajda (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • dr hab. inż. Magdalena Dumańska-Słowik (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

 

Komitet Akustyki PAN

 • dr hab. inż. Marek Iwaniec (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki()
 • dr hab. inż. Janusz Piechowicz (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • prof. dr hab. Anna Snakowska (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

 

Komitet Automatyki i Robotyki PAN

 • prof. dr hab. inż. Witold Byrski (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

 

Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

 • Profesor dr hab. inż. Piotr Augustyniak (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • dr hab. Adrian Horzyk (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • dr hab. inż. Tomasz Moskalewicz (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • prof. dr hab. Zbisław Tabor (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

 

Komitet Budowy Maszyn PAN

 • dr hab. inż. Bolesław Karwat, prof. AGH (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kowal (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

 

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN

 • prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kos (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej R. Pach (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)

 

Komitet Elektrotechniki PAN

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

 

Komitet Geodezji PAN

 • dr hab. inż. Anna Barańska (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)
 • dr hab. inż. Jacek Kudrys (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska)

 

Komitet Górnictwa PAN

 • dr hab. inż. Zbigniew Burtan (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • prof. dr hab. inż. Marek Cała (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kazimierz Kasztelewicz (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

 

Komitet Informatyki PAN

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • dr hab. inż. Aleksander Byrski (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji)
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • dr hab. inż. Jarosław Wąs (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

 

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

 • prof. dr hab. inż. Jan Deja (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • prof. dr hab. inż. Anna Sobotka (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

 

Komitet Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN

 • prof. dr hab. inż. Edward Guzik (Wydział Odlewnictwa)
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Kata (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych (Wydział Metali Nieżelaznych)
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak (Wydział Odlewnictwa)

 

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN

 • dr hab. Dominik Dorosz, prof. AGH (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Gajda (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)
 • dr hab. inż. Ryszard Sroka (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej)

 

Komitet Termodynamiki i Spalania PAN

 • dr hab. Aneta Magdziarz (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak (Wydział Energetyki i Paliw)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Szmyd (Wydział Energetyki i Paliw)

 

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN

 • dr hab. inż. Dariusz Foszcz (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • dr hab. inż. Mariusz Krzak (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • dr hab. inż. Wojciech Naworyta (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • dr hab. inż. Tadeusz Olkuski (Wydział Energetyki i Paliw)
 • prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)
 • prof. dr hab. inż. Barbara Tora (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • dr hab. inż. Alicja Uliasz-Bocheńczyk (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)
 • prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu)

 

Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN

 • dr hab. inż. Joanna Chwiej (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • dr hab. inż. Aleksandra Jung (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
 • dr hab. Zenon Matuszak (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)


Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin – fizyków, biochemików, socjologów itd. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych.

Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.