28.11.2012

Nagroda Ministra Gospodarki dla dr. Arkadiusza Kampczyka

Dr inż. Arkadiusz Kampczyk - adiunkt w Katedrze Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa - otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki za pracę doktorską „System geodezyjnego i diagnostycznego monitorowania stanu infrastruktury transportu szynowego”, w X edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką na temat własności intelektualnej ogłoszonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
Promotorem pracy był prof. Edward Preweda.

 

Gratulujemy!