14.11.2019

Kategoria naukowa A+ dla Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH


Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Fot. KSAF AGH

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 7 listopada 2019 r. Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH otrzymało kategorię naukową A+. W ten sposób Akademia Górniczo-Hutnicza stała się trzecią uczelnią w Polsce, po Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim, w której pięć podstawowych jednostek organizacyjnych posiada najwyższą kategorię naukową.

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH jest najmłodszą podstawową jednostką organizacyjną Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzącą działalność naukowo-badawczą od 2014 r. W ACMiN AGH prowadzone są interdyscyplinarne badania naukowe w zakresie nowoczesnej inżynierii, fizyki i chemii materiałów, nanodiagnostyki materiałowej i nanotechnologii. Zadaniem ACMiN AGH jest też utrzymywanie i rozwijanie nowoczesnej infrastruktury badawczej, w szczególności związanej z nanodiagnostyką i nanotechnologiami oraz udostępnianie jej pracownikom AGH oraz innych instytucji badawczych.

ACMiN AGH powstał w wyniku realizacji projektu dofinansowanego w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

Pozostałe jednostki AGH z kategorią A+ to: 

  • Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
  • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.