28.03.2019

Dwie nagrody w prestiżowym konkursie projektów audio dla studentów akustyki


na zdjęciu (od lewej) Adam Szwajcowski i Kamil Piotrowski, fot. archiwum prywatne Bartłomieja Chojnackiego

Należący do Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej studenci AGH po raz kolejny osiągnęli sukces na międzynarodowym konkursie Student Design Competition, zdobywając srebrną i brązową nagrodę za prace z dziedziny audio.

Kamil Piotrowski został nagrodzony srebrną nagrodą za projekt pt. „Multichannel control room designing with the help of High-Order Ambisonic microphone”, który stanowi część jego pracy magisterskiej. Autor stara się zastosować tzw. mikrofon ambisoniczny w celach ściśle inżynieryjnych. Mikrofony tego typu projektowane są głównie z myślą o nagrywaniu i późniejszym odtwarzaniu dźwięku w 3D. Kamil Piotrowski przedstawił inne zastosowanie, które docelowo znacznie ułatwi akustykom projektowanie pomieszczeń odsłuchowych, takich jak małe „kina domowe” czy studia nagrań. W oparciu o stworzoną przez studenta AGH procedurę i oprogramowanie system lokalizacji wad akustycznych tego typu pomieszczeń staje się znacznie prostszy.

Brązowa nagroda przypadła Adamowi Szwajcowskiemu za pracę pt. „Method of Directional Characteristics Compression via 4D Shape Representation” polegającą na stworzeniu abstrakcyjnego modelu matematycznego, w którym częstotliwość stanowi czwarty wymiar przestrzenny. Takie ujęcie rzeczywistości pozwala na reprezentację akustycznych charakterystyk kierunkowych w postaci pojedynczego, czterowymiarowego kształtu. Autor pracy zaprojektował algorytm opierający się o parametryzację takiego kształtu, dzięki któremu można uzyskać nieskończoną rozdzielczość w przestrzeni i częstotliwości przy jednoczesnej znaczącej redukcji rozmiaru plików.

Student Design Competition odbył się w Dublinie w dniach 20-23 marca 2019 w ramach 146 konferencji Audio Engineering Society Convention, którą organizuje największa międzynarodowa organizacja inżynierów dźwięku Audio Engineering Society. Przewodniczącym tej organizacji na Europę (Chair on Europe and International AES SDA) jest doktorant AGH mgr inż. Bartłomiej Chojnacki.

Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej działa przy Laboratorium Akustyki Technicznej w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Adam Pilch.

Wyjazd studentów na konkurs do Dublina został sfinansowany z grantu przyznanego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Najlepsi z Najlepszych 3.0.