10.12.2019

Dr hab. inż. Jacek Tarasiuk członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Dr hab. inż. Jacek Tarasiuk z Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej został członkiem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), której czteroletnia kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2020 r. Nowym członkom PKA powołania wręczył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

W skład PKA VI kadencji weszło 86 osób powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

PKA jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Podstawowymi celami jej działań są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.