21.06.2019

AGH utrzymuje pozycję w zestawieniu QS World University Rankings


W najnowszym rankingu QS World University Rankings 2020 – jednego z najważniejszych na świecie rankingów uniwersytetów – Akademia Górniczo-Hutnicza utrzymała pozycję sprzed roku, zajmując drugie miejsce wśród polskich uczelni technicznych oraz piąte w zestawieniu polskich szkół wyższych.

W rankingu znalazło się 16 uczelni z Polski, o dwie więcej niż w poprzedniej edycji.

 • Uniwersytet Jagielloński (pozycja 338 w zestawieniu ogólnym)
 • Uniwersytet Warszawski (pozycja 349 w zestawieniu ogólnym)
 • Politechnika Warszawska (pozycja w zakresie 521-530 w zestawieniu ogólnym)
 • Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (pozycja w zakresie 801-1000 w zestawieniu ogólnym)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza (pozycja w zakresie 801-1000 w zestawieniu ogólnym)
 • Politechnika Krakowska (pozycja w zakresie 801-1000 w zestawieniu ogólnym)
 • Politechnika Gdańska (pozycja w zakresie 801-1000 w zestawieniu ogólnym)
 • Politechnika Łódzka (pozycja w zakresie 801-1000 w zestawieniu ogólnym)
 • Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu (pozycja w zakresie 801-1000 w zestawieniu ogólnym)
 • Politechnika Poznańska (pozycja w zakresie 801-1000 w zestawieniu ogólnym)
 • Uniwersytet Gdański (pozycja w zakresie 801-1000 w zestawieniu ogólnym)
 • Uniwersytet Łódzki (pozycja w zakresie 801-1000 w zestawieniu ogólnym)
 • Uniwersytet Śląski (pozycja w zakresie 801-1000 w zestawieniu ogólnym)
 • Uniwersytet Wrocławski (pozycja w zakresie 801-1000 w zestawieniu ogólnym)
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (pozycja w zakresie 801-1000 w zestawieniu ogólnym)
 • Politechnika Wrocławska (pozycja w zakresie 801-1000 w zestawieniu ogólnym)


Ranking QS WUR jest jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. Powstaje w oparciu o kryteria, takie jak: renoma uczelni, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczba cytowań oraz umiędzynarodowienie. Zestawienie opracowuje specjalizująca się w temacie szkolnictwa i studiów zagranicznych firma Quacquarelli Symonds.

W tym roku wzięto pod uwagę ponad 1600 uczelni z całego świata, a w finalnym zestawieniu znalazło się 1001. Pierwsze trzy miejsca zajęły uczelnie amerykańskie: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University i Harvard University. Najlepszą uczelnią europejską w zestawieniu okazał się University of Oxford (4 miejsce w zestawieniu ogólnym).

Szczegóły zestawienia QS World University Rankings 2020