12.03.2019

AGH jednym z największych polskich aplikantów do Europejskiego Urzędu Patentowego


W najnowszym raporcie Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), który został opublikowany 12 marca 2019 r., Akademia Górniczo-Hutnicza znalazła się na trzeciej pozycji wśród polskich wnioskodawców. 

Najwięksi aplikanci do EPO z Polski w 2018 r. (według liczby zgłoszeń patentowych):

1. Uniwersytet Jagielloński (12)
2. Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA (6)
3. Akademia Górniczo-Hutnicza (5)
4. Politechnika Gdańska (4)
5. FAKRO PP Sp. z o.o. (4)

Liczba zgłoszeń patentowych składanych do EPO przez polskich wynalazców, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze wzrosła w 2018 r. o 19,7%. Polskie tempo wzrostu liczby zgłoszeń było jednym z największych w Europie i zdecydowanie przekroczyło średnią dla 38 państw członkowskich EPO wynoszącą 3,8%. W sumie w 2018 r. wnioskodawcy z Polski złożyli do EPO 534 zgłoszenia patentowe (w 2017 r. było 446 zgłoszeń). W Polsce w większym stopniu, niż w większości pozostałych państw europejskich, liderami polskiej działalności patentowej były uczelnie wyższe.

Zdecydowana większość wniosków z Polski (71%) dotyczyła różnego rodzaju technologii, zwłaszcza transportu, inżynierii lądowej oraz procesów termicznych. 6% wszystkich wniosków dotyczyło produktów farmaceutycznych, a po 5% technologii medycznych, biotechnologii oraz technologii komputerowych.

Raport Europejskiego Urzędu Patentowego za 2018 r.