Przejdź do treści Przejdź do stopki
Artykuły z kategorii Nauka

Wyniki konkursów OPUS 23, PRELUDIUM 21 i POLONEZ BIS 2

Wyniki konkursów OPUS 23, PRELUDIUM 21 i POLONEZ BIS 2

Projekty warte prawie 10 mln zł zrealizują w AGH laureaci konkursów Narodowego Centrum Nauki ogłoszonych 15 marca 2022 r.

NCN ogłosiło listy projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów:

  • OPUS 23 – na projekty badawcze dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej,
  • PRELUDIUM 21 – na projekty badawcze dla osób bez stopnia doktora,
  • POLONEZ BIS 2 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Na każdej z list znaleźli się badacze z AGH oraz dwóch naukowców z zagranicy, którzy wskazali AGH jako podmiot przyjmujący.

Projekty wyłonione w konkursie OPUS 23

Konkurs OPUS 23 przeznaczony był dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. Istniała możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, bez udziału partnerów zagranicznych bądź we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych. Budżet wynosił 400 mln zł
Wnioski naukowców z AGH należą w większości do panelu dziedzinowego ST (Nauki Ścisłe i Techniczne); a jeden do panelu HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce). W panelu ST złożono 711 wniosków, a do finansowania zakwalifikowały się 103. Łącznie w konkursie złożono 1983 wnioski, a finansowanie otrzyma 266.

Projekty wyłonione w konkursie PRELUDIUM 21

Konkurs PRELUDIUM 21 przeznaczony był dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. Można było uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
Wyróżnione w konkursie wnioski młodych naukowców z AGH należą do panelu dziedzinowego ST (Nauki Ścisłe i Techniczne), z jednym wyjątkiem panelu HS (Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce). W panelu ST złożono w sumie 756 wniosków, a do finansowania zakwalifikowało się 97. Łącznie w konkursie złożono 2163 wnioski, finansowanie zaś otrzyma 258.

Projekty wyłonione w konkursie POLONEZ BIS 2

Konkurs POLONEZ BIS 2 dotyczy 24-miesięcznych projektów badawczych realizowanych przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Kierowano go do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. W konkursie można było otrzymać środki m.in. na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Budżet konkursu, współfinansowanego z Programu Ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND, wynosił 55 mln zł.

Nagrodzone projekty, które będą realizowane w AGH, należą do panelu dziedzinowego ST (Nauki Ścisłe i Techniczne); w tym panelu złożono 78 wniosków, a 21 otrzymało finansowanie. W całym konkursie złożono ogółem 153 wnioski, z czego finansowane będą 52.

Stopka