Przejdź do treści Przejdź do stopki
Artykuły z kategorii Nauka

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK

Kolorowa, abstrakcyjna grafika przedstawiająca cyber pomieszczenie pełne geometrycznych podświetlonych elementów.

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK

Dzięki współpracy sześciu krakowskich uczelni 6 marca 2023 r. zostało uruchomione Repozytorium Otwartych Danych Badawczych Uczelni Krakowskich RODBUK. Platforma gromadzi, archiwizuje i udostępnia (w formie zasobów otwartych) wszelkiego typu dane badawcze tworzone przez pracowników naukowych, doktorantów i studentów w trakcie działalności naukowej.

Repozytorium powstało w ramach współpracy: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Techniczną realizacją projektu zajęło się Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH.

RODBUK wspiera politykę otwartej nauki (ang. open science) – publicznie dostępna platforma deponowania zbiorów danych badawczych umożliwia m. in. zapoznanie się z badaniami prowadzonymi w krakowskich ośrodkach naukowych, przechowywanie różnego rodzaju zbiorów danych badawczych, szybkie dotarcie do informacji poprzez przyjazny interfejs wyszukiwawczy, uzyskanie stałego identyfikatora DOI dla każdego zbioru danych, znormalizowane cytowanie posiadanych danych.

Korzyści płynące z udostępniania swoich danych badawczych w RODBUK:

  • zwiększenie szans na ich cytowanie,
  • poprawa komunikacji ze specjalistami reprezentującymi różne dyscypliny nauki,
  • możliwość wykorzystania już istniejących zasobów i obniżenie kosztów swoich badań.

System zapewnia wsparcie ze strony Data Stewardów, którzy pomagają w opisywaniu metadanych dla deponowanego zbioru. Opracowana została również instrukcja dotycząca deponowania danych badawczych w RODBUK. Korzystanie z repozytorium jest bezpłatne.

Więcej o RODBUK

Z myślą o pracownikach naukowych AGH przygotowana została strona poświęcona otwartej nauce, która obejmuje zagadnienia dotyczące open access, danych badawczych i komunikacji naukowej. Dostępna jest pod adresem otwartanauka.bg.agh.edu.pl.

Kontakt w sprawie RODBUK i Otwartej Nauki:
Marta Urbaniec, Biblioteka Główna AGH
tel. 12 617 32 21
e-mail: murbaniec(at)agh.edu.pl, otwartanauka(at)agh.edu.pl

Stopka