Przejdź do treści Przejdź do stopki
Artykuły z kategorii Nauka

Innowacyjna metoda prefabrykowania rur z dofinansowaniem z programu LIDER

Grafika prezentująca tekst "LIDER" na abstrakcyjnym tle. Po lewej para naukowców pracująca przy cyfrowym pulpicie.

Innowacyjna metoda prefabrykowania rur z dofinansowaniem z programu LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki XIV edycji programu LIDER. Dr inż. Krzysztof Pańcikiewicz z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej otrzyma ponad 1,1 mln zł na realizację swojego projektu badawczo-rozwojowego o nazwie „Innowacyjna metoda prefabrykowania rur do zastosowań w energetyce konwencjonalnej i nadkrytycznej z użyciem metod kształtowania przyrostowego”.

Stały wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wymusza ciągły rozwój w zakresie form jej wytwarzania. W przypadku energetyki konwencjonalnej rozwiązaniem zwiększającym sprawność wytwarzanej energii (a przy tym obniżenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń) jest podnoszenie podstawowych parametrów pracy bloku energetycznego. Przekłada się to na coraz wyższą temperaturę panującą w obszarze przegrzewaczy pary, co też wymusza stosowanie nowoczesnych i drogich materiałów na ich konstrukcje. W pozostałych obszarach stosuje się stale o niższych parametrach wytrzymałościowych, adekwatnych do warunków pracy. Konieczność trwałego łączenia tych materiałów stanowi wyzwanie, związane z koniecznością m.in. wykonania warstwy buforowej na powierzchni czołowej jednej z rur czy wykonania lokalnej obróbki cieplnej w warunkach montażu, bezpośrednio na konstrukcji kotła. Proponowana przez naukowca z AGH innowacyjna metoda prefabrykacji rur z użyciem procesów kształtowania przyrostowego metodami spawalniczymi jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na bardziej wydajne metody wytwarzania konstrukcji kotłowych dla konwencjonalnej energetyki nadkrytycznej, z możliwością wykorzystania rozwiązania w przyszłych konstrukcjach przeznaczonych dla energetyki nuklearnej, w których również obecne są takie połączenia. Realizacja projektu umożliwi opracowanie nowej, bardziej wydajnej i bardziej przyjaznej środowisku technologii trwałego łączenia stali różniących się między sobą składem chemicznym i mikrostrukturą, na którą składać się będzie proces buforowania z użyciem nowoczesnych metod kształtowania przyrostowego oraz proces spawania. Opracowana technologia będzie gotowa do wdrożenia w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń kotłowych, ich prefabrykacją lub montażem oraz firm zajmujących się dostarczaniem materiałów na potrzeby producentów.

LIDER jest programem skierowanym do doktorantów, nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia doktora oraz doktorów, w tym habilitowanych, którzy uzyskali ten stopień naukowy nie wcześniej niż w ciągu ostatnich siedmiu lat. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem przy realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

W XIV konkursie programu LIDER finansowanie otrzymało 41 projektów na łączną kwotę 70 334 420 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wyniosła 1,8 mln zł.

Stopka