Przejdź do treści Przejdź do stopki
Artykuły z kategorii Nauka

Geopolityka i surowce – AGH NAUKA spotkania (nr 21)

Grafika ilustracyjna przedstawiająca szyb górniczy, banknoty i mapy

Geopolityka i surowce – AGH NAUKA spotkania (nr 21)

Metale ziem rzadkich to grupa 17 metali, do której należą dwa skandowce (skand i itr) oraz wszystkie lantanowce (lantan, cer, prazeodym, neodym, promet, samar, europ, gadolin, terb, dysproz, holm, erb, tul, iterb i lutet). Surowce znajdują zastosowanie w wielu współczesnych technologiach, w tym związanych z zieloną transformacją energetyczną i wojskiem. Światowym liderem w ich wydobyciu i przetwarzaniu pozostają Chiny, co w związku napiętą sytuacją międzynarodową i groźbą wybuchu kolejnych konfliktów rodzi poważne obawy o bezpieczeństwo ich dostaw do Europy czy Stanów Zjednoczonych. O złożonych uwarunkowaniach dotyczących rynku metali ziem rzadkich porozmawiamy z naszymi gośćmi: prof. dr. hab. inż. Krzysztofem Galosem z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz dr. hab. inż. Pawłem Bogaczem, profesorem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH. Zapraszamy 14 grudnia, o godz. 18.00, do bud. U-2 (ul. Reymonta 7) oraz online na kanale YouTube AGH. Wstęp wolny.

Program wydarzenia:

18.00-19.00 – Dyskusja: „Przedmiot pożądania i kość niezgody. Jak bardzo potrzebujemy metali ziem rzadkich?” z udziałem prof. dr. hab. inż. Krzyszofa Galosa (IGSMiE PAN) oraz dr. hab. inż. Pawła Bogacza, prof. AGH (WILiGZ)

19.00-19.30 – pytania do gości od publiczności

Dyskusja: „Przedmiot pożądania i kość niezgody. Jak bardzo potrzebujemy metali ziem rzadkich"

Czy zapotrzebowanie światowej gospodarki na metale ziem rzadkich jest faktycznie tak wielkie, jak można wnioskować z doniesień medialnych na ten temat? Czy na drodze do uniezależnienia się od importu tych surowców z Państwa Środka nie czyhają inne zagrożenia, np. związane z degradacją środowiska naturalnego? Między innymi odpowiedź na te pytania spróbujemy uzyskać od uczestników naszej dyskusji.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos

Profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, specjalista w zakresie geologii gospodarczej, gospodarki surowcami mineralnymi, ekonomiki górnictwa, polityki surowcowej i energetycznej. Autor i współautor >270 publikacji, >20 ekspertyz dla ministerstw i >70 opracowań dla podmiotów gospodarczych. Od 2017 r. Dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie. Od 2010 r. członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN (obecnie Wiceprzewodniczący Komitetu). Od 2002 r. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego corocznej konferencji „Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi”. Od 2015 r. członek Rady Europejskiej Federacji Geologów

Dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH

Pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH. Twórca ponad 130 prac naukowych, a także kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych dla przemysłu, przede wszystkim z zakresu zarządzania strategicznego oraz zrównoważonego rozwoju, głównie w sektorach górnictwa i hutnictwa.

Członek Grupy Roboczej ds wdrażania Taksonomii UE przy Ministrze Technologii i Rozwoju, Grupy Roboczej ds. CCS przy Ministrze Klimatu i Środowiska oraz Grupy Roboczej ds. Platformy Zrównoważonych Finansów przy Ministrze Finansów, a także stały współpracownik Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej. Uczestnik polskiej delegacji na szczyt klimatyczny COP 24 oraz współorganizator cyklu konferencji społecznych Pre-COP 24. Prowadzi Grupę Wspólnych Inicjatyw Społecznych Górnictwo OK.

 

Stopka