Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkursy w AGH

Konkursy

Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki (SNSF) ogłosiła konkurs MAPS (Multilateral Academic Projects) na wielostronne projekty badawcze realizowane przez naukowców ze Szwajcarii we współpracy z zespołami z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Węgier i Rumunii. Wnioski można składać do 30 czerwca 2024 r.

Naukowczynie i naukowcy mogą starać się o granty na realizację projektów z zakresu badań podstawowych we wszystkich dziedzinach nauki. W międzynarodowym konsorcjum, do którego dołączą polscy badacze/badaczki, oprócz zespołu ze Szwajcarii (lidera projektu), musi znaleźć się przynajmniej jeden partner z pozostałych państw uczestniczących. Dostępna jest wyszukiwarka potencjalnych partnerów.

MAPS jest otwarty dla doświadczonych badaczek/badaczy, którzy w dniu ostatecznego terminu składania wniosków posiadali tytuł doktora co najmniej od czterech lat. Dodatkowo od osoby pełniącej rolę kierownika krajowego komponentu wspólnego projektu badawczego wymagane są kompetencje pozwalające jej na kierowanie zespołem badawczym.

Maksymalna wysokość finansowania, jaką może uzyskać pojedynczy zespół z każdego kraju, wynosi 350,000 franków. Polskie zespoły będą finansowane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wszystkie koszty polskiej części projektu pokrywa SNSF. Konkurs nie jest współfinansowany przez żadną polską instytucję.

Wniosek w konkursie MAPS składa szwajcarski lider projektu do 1 lipca br. za pośrednictwem elektronicznego systemu SNSF mySNF. Od polskich wnioskodawców nie wymaga się złożenia odrębnego wniosku w systemie OSF. Szczegóły dotyczące strony merytorycznej i finansowej polskiej części projektu wypełnia kierownik zespołu szwajcarskiego w porozumieniu z polskimi partnerami w systemie mySNF.

Więcej informacji

Ogłoszenie

Wyszukiwarka partnerów

Stopka