Przejdź do treści Przejdź do stopki
Konkursy w AGH

Konkursy

Europejska Rada ds. Badań Naukowych otworzyła nabór wniosków w konkursie ERC Advanced Grant 2023. Aplikacje można składać do 23 maja 2023 r., do godz. 17.00 (CET).

Granty ERC Advanced Grant mają na celu wsparcie wybitnych naukowców na etapie kariery, na którym są już uznanymi autorytetami w dziedzinie swoich badań, posiadających doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym. Program przeznaczony jest dla naukowców odznaczających się ponadprzeciętnym dorobkiem badawczym z ostatnich 10 lat kariery, których ambitne projekty będą miały przełomowy charakter.

Projekt może być realizowany w dowolnej instytucji, ale musi się ona znajdować w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych wspiera projekty we wszystkich dziedzinach. Tematykę projektu określają sami wnioskodawcy. Wysoko cenione będą projekty interdyscyplinarne, o dużym stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników.

Maksymalny budżet może wynosić 2,5 mln euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 3,5 mln euro) dla projektów trwających do 5 lat.

Szczegółowe informacje sa dostepne w komisyjnym portalu Funding & Tenders.

UWAGA
Data rejestracji w systemie eCOP: 16 maja 2023 r. (do godz. 24.00)

Link do systemu: e-cop.agh.edu.pl 

Kontakt w Centrum Obsługi Projektów AGH: Aleksandra Wcisło (e-mail: awcislo(at)agh.edu.pl, tel. 33 82)

Stopka