04.09.2017

„Rok Zerowy” – kursy przygotowawcze z matematyki, fizyki i chemii


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie mając na uwadze stworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju i pogłębiania wiedzy, opracowała i realizuje od 2007/2008 projekt Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, którego głównym celem jest pogłębianie, doskonalenie i popularyzacja wiedzy z zakresu nauk ścisłych: matematyki, fizyki, chemii a także geografii z elementami geologii. 

Doskonałym sposobem przygotowania się do olimpiady i studiów jest tzw. „Rok Zerowy” czyli kursy przygotowawcze z matematyki, fizyki i chemii realizowane na terenie szkół ponadgimnazjalnych, ponadto wycieczki na AGH, spotkania z profesorami AGH w uczelni lub szkole itp. Kursy przygotowawcze są finansowane w 50% przez AGH i przeznaczone dla młodzieży wszystkich klas liceum i technikum. Prowadzą je nauczyciele ze szkół pod opieką pracowników AGH lub pracownicy AGH. Kurs przygotowawczy obejmuje 30 godzin lekcyjnych. 

Warunkiem koniecznym przystąpienia do akcji Rok Zerowy jest podpisanie „Porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą”.

Zgłoszenia chęci organizacji grup kursowych oraz wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: rokzerowy@agh.edu.pl.