Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – wydarzenia

Wydarzenia

Zagadnieniom związanym z różnymi aspektami Otwartej Nauki będzie poświęcona Polska Konferencja Open Science 2024, która odbędzie się w AGH w dniach 10–12 kwietnia 2024 r. To najważniejsze wydarzenie środowisk Otwartej Nauki w Polsce organizują Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH oraz Biblioteka Główna AGH.

Konferencja skupi osoby powiązane z gromadzeniem, udostępnianiem i zarządzaniem danymi badawczymi, tworzeniem repozytoriów i infrastruktur naukowych, rozwojem inicjatyw związanych z EOSC, udostępnianiem publikacji, artykułów i monografii w otwartym dostępie.

Wydarzenie jest tworzone przez społeczność Otwartej Nauki oraz dla tej społeczności. Do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń zapraszani są zatem: naukowcy/naukowczynie, bibliotekarze/bibliotekarki, data stewardzi, twórcy/twórczynie infrastruktur naukowych, osoby dostarczające narzędzia informatyczne, specjalistów/specjalistki IT, wydawców/wydawczynie i różnego rodzaju organizacje.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia, trendy i wyzwania, jakie stoją przed inicjatywami Open Science na świecie, w regionie i w Polsce. Jednym z poruszanych tematów będą także kwestie związane z otwartością w kontekście ewaluacji naukowej.

Terminy

  • do 29 lutego br. – nadsyłanie abstraktów
  • do 15 marca br. – opublikowanie programu konferencji

Rejestracja zostanie uruchomiona wkrótce.

Więcej informacji, program

Stopka