Przejdź do treści Przejdź do stopki
Doktoranci – konkursy

Konkursy

Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór do XIX edycji Konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych młodych naukowców, mających wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki i jej zastosowań. Zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmowane są do 31 marca 2023 r.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach (teoretyczne aspekty informatyki oraz zastosowania informatyki) wyłącznie osobom, które:

  • mają wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki,
  • mają obywatelstwo polskie i mieszkają na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • nie są laureatami nagrody we wcześniejszych edycjach konkursu,
  • w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego termin składania zgłoszeń do konkursu nie ukończyły 35 roku życia,
  • w dniu składania zgłoszenia do konkursu są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 24 miesięcy.

Wysokość nagrody wynosi nie mniej niż 50 tys. zł w każdej kategorii.

Nagroda została ustanowiona przez grupę polskich informatyków pracujących za granicą w 2005 r. i upamiętnia Witolda Lipskiego, który był pionierem polskiej informatyki, wybitnym uczonym o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych.

Szczegółowe informacje

Regulamin

Stopka