Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Zmarł prof. Zdzisław Bieniawski, doktor honoris causa AGH

Z głębokim żalem informujemy o śmierci prof. Zdzisława Bieniawskiego światowego autorytetu w dziedzinie geoinżynierii, doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej.

Prof. Zdzisław Bieniawski studiował Budowę Okrętów Morskich na Politechnice Gdańskiej. W wypadku zbiegu okoliczności dyplom magisterski inżyniera mechanika uzyskał na Uniwersytecie w Johannesburgu (RPA). Tam zainteresował się mechaniką skał, która wówczas w tym kraju była wysoko zaawansowaną dyscypliną. W 1967 r. otrzymał doktorat z inżynierii górniczej na Uniwersytecie w Pretorii i przez 14 lat kierował grupą naukowców, inżynierów i geologów, publikując prace dotyczące mechaniki górotworu i tunelowania. W tym czasie opracował system Rock Mass Rating (Wskaźnik Jakości Masywu Skalnego), który obecnie jest znany i stosowany na całym świecie. Następnie, po zaproszeniu ze Stanów Zjednoczonych w 1977 r., zajął stanowisko profesora etatowego w dziedzinie geoinżynierii górniczej i tunelowej na Uniwersytecie Stanowym w Pensylwanii, gdzie przez 20 lat wykładał i prowadził badania naukowe. W wieku 60 lat przeszedł na emeryturę i został Profesorem Wizytującym na Uniwersytecie Cambridge w Anglii. W 2001 r. otrzymał doktorat honoris causa Politechniki Madryckiej w Hiszpanii oraz tytuł Profesora Honorowego Wyższej Szkoły Górniczej prowadzonej przez Politechnikę Madrycką.

8 listopada 2010 r. prof. Zdzisław Bieniawski otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Godność ta została nadana Profesorowi za wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu geoinżynierii, górnictwa i budownictwa podziemnego oraz wieloletnią promocję polskiej myśli technicznej w środowiskach akademickich i przemysłowych na całym świecie. W okresie poprzedzającym nadanie doktoratu honoris causa Profesor poprowadził trwający trzy tygodnie i cieszący się ogromnym zainteresowaniem cykl wykładów dla studentów AGH.

W 2015 r. uchwałą Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii ustanowiono nagrodę imienia prof. Zdzisława Bieniawskiego (Medal Bieniawskiego), której Profesor był fundatorem. Nagroda przyznawana jest corocznie jednemu absolwentowi studiów II stopnia (stacjonarnych lub niestacjonarnych) prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku Górnictwo i Geologia lub Budownictwo za najlepszą pracę magisterską z zakresu geoinżynierii ze szczególnym uwzględnieniem geomechaniki, budownictwa podziemnego lub geotechniki.

Profesor wypromował 22 doktorów i magistrów nauk technicznych. Jego dorobek naukowy obejmuje 213 pozycji, w tym 195 publikacji naukowych i 10 podręczników, cztery książki zostały przetłumaczone na język rosyjski, chiński, koreański i hiszpański.

Stopka