Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Zmarł prof. Jan Chłopek

Z żalem informujemy, że odszedł prof. dr hab. inż. Jan Chłopek, kierownik Katedry Biomateriałów i Kompozytów, były dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, mistrz wielu pokoleń studentów i kadry naukowej.

Prof. Jan Chłopek urodził się 3 maja 1952 r. w Bochni. Przez niemal 50 lat był związany z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – najpierw jako student, a potem pracownik, przechodząc na WIMiC wszystkie kolejne szczeble kariery naukowej. Studia na kierunku inżynieria materiałowa ukończył w 1976 r. Stopień doktora uzyskał w 1983 r., a w 1998 – stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w roku 2005.

Prof. Jan Chłopek był wybitnym naukowcem specjalizującym się w inżynierii biomateriałów oraz technologii kompozytów dla techniki i medycyny, autorem ponad 350 prac, z których ponad 140 ukazało się w czasopismach o obiegu międzynarodowym, siedem monografii/rozdziałów w książkach, 25 patentów/zgłoszeń patentowych. Wypromował dziewięciu doktorów i ponad 200 dyplomantów.

Pełnił wiele zaszczytnych funkcji, m.in. dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2005–2012), prodziekana ds. promocji i współpracy międzynarodowej (2002–2005), kierownika Katedry Biomateriałów i Kompozytów (2012–2020), przewodniczącego sekcji „Biomateriały” Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk i przewodniczącego Rady Programowej Targów KOMPOZYT-EXPO. Był członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, w którym pełnił funkcję wiceprezesa (1999–2006, 2010–2013) oraz prezesa (2014–2016). Sprawował też funkcję przewodniczącego organizowanych od 1991 r. w Rytrze corocznych konferencji „Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine”. Od roku 2007 był redaktorem naczelnym czasopisma „Engineering of Biomaterials”.

Kierował ogólnopolskim zespołem złożonym z przedstawicieli nauk technicznych i medycznych, który opracował standardy nauczania dla kierunku Inżynieria Biomedyczna. Jako pełnomocnik rektora AGH koordynował prace nad opracowaniem programu nauczania dla tego kierunku na AGH i był współzałożycielem Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. Jako dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki brał udział w opracowaniu programu nauczania i uruchomieniu międzyuczelnianych studiów na kierunku Chemia Budowlana. Ta forma kształcenia stanowiła nowatorskie rozwiązanie w skali kraju, w szczególności zwiększając mobilność studiowania. Profesor miał również duże zasługi w zakresie integracji środowiska chemicznego i materiałowego poprzez organizację spotkań dziekanów wydziałów chemicznych w latach 2006, 2008, 2010 i 2012.

Za swoją działalność naukowo-badawczą Profesor otrzymał liczne nagrody, w tym m.in.: Nagrodę Ministra Zdrowia, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę Prezesa IV Wydziału PAN, a także dziesiątki nagród rektora AGH za osiągnięcia naukowe. W 2007 r. otrzymał Nagrodę im. Prof. Władysława Taklińskiego za szczególne osiągnięcia dydaktyczne – za przygotowanie i wdrożenie kształcenia na kierunku Inżynieria Biomedyczna. W 2006 r. nadano mu Srebrny Krzyż Zasługi, a w 2019 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają Rektor i Senat AGH.

Stopka