Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

Diamentowy Grant dla czterech studentek AGH

Cztery studentki Akademii-Górniczo-Hutniczej zostały laureatkami V konkursu Diamentowy Grant – jednego z najbardziej prestiżowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych studentów i młodych badaczy.

Maksymalną kwotę dofinansowania, jaką można otrzymać w kategorii nauki ścisłe, czyli 220 000 zł, zdobyła Weronika Zubrzycka z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Tematyka badań stypendystki to Niskoszumowe scalone układy z szybkim interfejsem cyfrowym do obrazowania promieniowania.

Pozostałe trzy laureatki są studentkami Wydziału Energetyki i Paliw:

  • Katarzyna Walczak – realizuje projekt o nazwie Polianionowe materiały katodowe o strukturze oliwinu i NASICON-u dla ogniw sodowych Na-ion (216 889 zł);
  • Katarzyna Polak – bada Hybrydowe materiały katodowe dla ogniw Li-ion o wysokiej gęstości energii (209 109 zł);
  • Anna Olszewska – zajmuje się Korelacją pomiędzy strukturą krystaliczną a właściwościami transportowymi w warstwowych perowskitach LnBaCo2-xMnxO5+δ utlenianych elektrochemicznie (199 776 zł).

Diamentowy Grant przyznawany jest od 2012 r. O finansowanie własnych projektów co roku mogą ubiegać się wybitni studenci jednolitych studiów magisterskich lub absolwenci studiów I stopnia, którzy prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie i posiadają wyróżniający się dorobek naukowy. W V konkursie rozpatrzono 277 wniosków, z których wybrano do finansowania 83. MNiSW przeznaczy na stypendia blisko 16 mln zł.

 

Stopka