13.05.2020

AGH otrzymała od MNiSW dodatkowe dofinansowanie w wysokości 100 mln zł


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Akademii Górniczo-Hutniczej dodatkowe dofinansowanie w wysokości 100 mln zł w obligacjach państwowych. Środki finansowe mają być przeznaczone na realizację przygotowanego przez władze uczelni z okazji 100-lecia AGH specjalnego „Planu Wieloletniego AGH”.

Plan przedstawiony MNiSW w 2018 r. jest już realizowany:

  • Na rozpoczęcie użytkowania czeka gotowe pierwsze skrzydło rozbudowywanego budynku S-1 przeznaczone na potrzeby zespołów badawczych z zakresu wiertnictwa, geomechaniki, geoenergetyki, inżynierii naftowej i gazowniczej oraz techniki samochodowej (elektrycznej, hybrydowej, autonomicznej), projektowania komputerowego, techniki medycznej i biomechaniki;
  • Trwa budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Nowa siedziba pozwoli na zespolenie w jednym kompleksie wszystkich grup badawczych wydziału rozporoszonych obecnie po całej uczelni;
  • Dla potrzeb różnych jednostek uczelni modernizowany jest budynek D-8. Docelowo realizowane w nim będą prace badawcze z zakresu odlewnictwa, cyberbezpieczeństwa i energetyki;
  • Wkrótce rozpocznie się procedura przetargowa na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej. Umożliwi ona wielokierunkowe wykorzystanie zaplecza sportowego uczelni dla sportu kwalifikowanego oraz rekreacji przez wszystkie grupy społeczności akademickiej Krakowa;
  • W fazie końcowej jest przygotowanie dokumentacji Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego, które pozwoli na stworzenie warunków umożliwiających kreowanie i wspomaganie rozwoju interdyscyplinarnych projektów studenckich, takich jak m.in. bolidy (AGH Racing), motocykl elektryczny (e-MOTO), łódź solarna (AGH Solar Boat), łazik marsjański (AGH Space Systems).

 

Ponadto na realizację czekają:

  • Kolejne skrzydło budynku S-1, z którego korzystać będą zespoły badawcze z zakresu wiertnictwa, geomechaniki, geoenergetyki, inżynierii naftowej i gazowniczej oraz techniki samochodowej (elektrycznej, hybrydowej, autonomicznej), projektowania komputerowego, techniki medycznej i biomechaniki;
  • drugie skrzydło budynku C-7 przeznaczone na potrzeby dydaktyczne Wydziału Matematyki Stosowanej, Wydziału Humanistycznego oraz Studium Języków Obcych.


Uzyskanie przez Akademię Górniczo-Hutniczą statusu „uczelni badawczej” wprowadzi do planu nowe zadania i priorytety.

Władze AGH wnioskowały o 167,8 mln zł (według szacunków z 2017 r.). Uzyskana kwota w obligacjach jest poważnym krokiem w zapewnieniu realizacji planu, ale nie ostatnim.