Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Aktualności

fot. Zbigniew Sulima

AGH podpisała umowę z Komendą Miejską Policji w Krakowie

25 kwietnia br. Rektor AGH prof. Tadeusz Słomka oraz Komendant Miejski Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni.

Podpisane porozumienie, będące kontynuacją współpracy rozpoczętej osiemnaście lat temu, będzie obowiązywać do 30 września 2020 r. Celem umowy jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasteczka Studenckiego AGH oraz wszystkim osobom przebywającym na terenie całego kampusu uczelni.

Zgodnie z treścią zawartej umowy Rektor AGH wyraża zgodę na działanie funkcjonariuszy policji na terenie AGH bez jego uprzedniego wezwania między innymi w następujących przypadkach: 

  • bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo klęski żywiołowej;
  • uzasadnionego podejrzenia, że na terenie uczelni:
    - przebywa osoba posiadająca narkotyki, handlująca nimi, udostępniająca je innym osobom lub nakłaniająca do ich użycia,
    - prowadzona jest produkcja narkotyków,
    - znajdują się substancje, które mogą być podstawą do wytworzenia z nich narkotyków,
    - przebywa osoba lub osoby podejmujące działania wskazujące na ich terrorystyczny charakter.


Dodatkowo władze AGH wyraziły zgodę na pełnienie służby patrolowej przez funkcjonariuszy policji na terenie uczelni w celu ujawnienia sprawców wykroczeń oraz zatrzymania sprawców przestępstw.

Wyjaśnienie w sprawie porozumienia z Komendą Miejską Policji w Krakowie

Stopka