Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Wyłoniono laureatów XXIV konkursu „Diamenty AGH”

Abstrakcyjna grafika prezentująca srebrny szkic diamentu. W tle rozmyte fragmenty kodu binarnego, siatki heksagonów oraz rzeźb górników.

fot. AGH

Wyłoniono laureatów XXIV konkursu „Diamenty AGH”

Znamy laureatów XXIV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe” oraz AGH. Najlepsze prace teoretyczne oraz aplikacyjne wybrało jury.

Uroczyste ogłoszenie wyników XXIV edycji konkursu „Diamenty AGH” odbędzie się podczas gali z udziałem Rektora AGH, w czasie której nastąpi wręczenie medali i dyplomów autorom oraz opiekunom nagrodzonych i wyróżnionych prac. Przyznana będzie także nagroda „InnoDiament” dla autora pracy o największym potencjale innowacyjności. Ponadto zostanie otwarta pokonkursowa wystawa prac. Wręczenie dwóch głównych nagród i statuetek konkursu „Diamenty AGH” odbędzie się tradycyjnie podczas uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki. 

Kategoria prac teoretycznych

I miejsce – nagroda główna
Autor pracy: mgr inż. Martyna Rojczyk (WIMiR)
Temat pracy: Analiza procesu pękania indukowanego wodorem w superstopach na bazie niklu
Promotor: dr hab. inż. Kinga Nalepka, prof. AGH (WIMiR)

II miejsce
Autor pracy: mgr inż. Kacper Pryga (WFiIS)
Temat pracy: Struktura elektronowa i nadprzewodnictwo w stopie o wysokiej entropii Co-Ni-Cu-Rh-Ir-Zr2
Promotor: dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, prof. AGH (WFiIS)

III miejsce
Autor pracy: mgr inż. Jakub Adamczyk (WIEiT)
Temat pracy: Application of Graph Neural Networks and graph descriptors for graph classification
Promotor: dr inż. Wojciech Czech (WIEiT)

Kategoria prac aplikacyjnych

I miejsce – nagroda główna
Autor pracy: mgr inż.  Dominika Ciupek (WEAIiIB)
Temat pracy: Mapowanie właściwości dróg istoty białej starzejącego się mózgu z zastosowaniem obrazowania dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego
Promotorzy: dr inż. Tomasz Pięciak (WEAIiIB), dr inż. Jaromir Przybyło (WEAIiIB)

II miejsce
Autor pracy: mgr inż. Katarzyna Matysiak (WIMiC)
Temat pracy: Opracowanie warstw kompozytowych o właściwościach antybakteryjnych stosowanych na implanty medyczne
Promotor: dr hab. inż. Magdalena Ziąbka, prof. AGH (WIMiC)

III miejsce
Autorzy pracy: mgr inż. Andrzej Dudek, mgr inż. Piotr Kanios (WIEiT)
Temat pracy: Scalable antenna arrays operating in broad frequency range featuring constant radiation pattern
Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza (WIEiT)

Sylwetki zdobywczyń głównych nagród XXIV edycji konkursu „Diamenty AGH” w obu kategoriach

Martyna Rojczyk urodziła się 28 lutego 1998 r. w Szczecinie. Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu (klasa o profilu matematyczno-fizycznym). W trakcie nauki rozwijała naukową pasję, prowadząc eksperymenty fizyczne związane z biegiem światła w ośrodkach optycznie niejednorodnych. W 2017 r. rozpoczęła studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W trakcie studiów poszerzała wiedzę na temat wodoru, jego zastosowań oraz wpływu na komponenty turbin. W 2021 r. obroniła pracę inżynierską pt. Ocena wpływu współspalania wodoru na parametry termodynamiczne i emisyjne turbiny gazowej dużej mocy. Wyniki swoich badań przedstawiała na konferencjach krajowych oraz międzynarodowej. W trakcie studiów II stopnia kontynuowała naukę na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Chcąc znaleźć odpowiedź na nurtujące ją pytanie związane z wpływem wodoru na właściwości mechaniczne materiałów stosowanych w turbinach, przygotowała i obroniła pracę magisterską pt. Analiza procesu pękania indukowanego wodorem w superstopach na bazie niklu pod opieką dr hab. inż. Kingi Nalepki, prof. AGH. Wyniki prowadzonych przez nią badań pokazały, że w warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych powstaje specyficzna tekstura superstopu Ni 625, która przyczynia się do niebezpiecznego procesu rozwoju wewnętrznych pęknięć, co w efekcie gwałtownie obniża właściwości mechaniczne materiału. Złożone eksperymenty zostały przeprowadzone dzięki współpracy z Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz Politechniką Rzeszowską. W latach 2018–2022 była aktywną członkinią Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Przewodnicząca WRSS WIMiR w kadencji 2021–2022. W roku akademickim 2021/2022 została liderką projektu Over the Dusty Moon Challenge w Studenckim Kole Naukowym SpaceTeam AGH. Przygotowany przez studentów system przenośników do transportu regolitu – TOLRECON – zdobył II miejsce w międzynarodowym konkursie Over the Dusty Moon Challenge zorganizowanym przez Colorado School of Mines. Obecnie Martyna Rojczyk uczestniczy w programie Edison Engineering Development Program w Avio Polska i dalej poszerza wiedzę nt. wodoru. W wolnych chwilach lubi piesze wędrówki po górach. 

Dominika Ciupek urodziła się 17 lipca 1998 r. w Krakowie. W 2017 r. ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie. W tym samym roku rozpoczęła studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. W 2019 r. rozpoczęła współpracę z dr. inż. Tomaszem Pięciakiem, późniejszym opiekunem jej prac dyplomowych, w zakresie badań nad obrazowaniem mózgu metodą rezonansu magnetycznego. W latach 2019–2022 była członkinią Koła Naukowego Sigminded, pełniąc przez dwa pierwsze lata funkcję skarbnika, a w ostatnim roku przewodniczącej. W tym czasie wzięła udział w dwóch projektach realizowanych w ramach konkursu Grant Rektora, organizowanego przez AGH (13/GRANT/2021-IDUB, 78/GRANT/2022), oraz w projekcie realizowanym w ramach programu „Najlepsi z Najlepszych! 4.0”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN/2021/209/DIR/NN). W 2021 r. obroniła pracę inżynierską pt. Modele wielokompartmentowe w obrazowaniu dyfuzji-relaksometrii metodą rezonansu magnetycznego, za którą zdobyła II nagrodę w dwóch ogólnopolskich konkursach na najlepszą pracę dyplomową: „Młodzi Innowacyjni”, organizowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, oraz Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki, organizowanym przez firmę Siemens oraz Politechnikę Warszawską. Jest autorką i współautorką streszczeń prac przedstawionych na 58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego w sekcji Akustyki, Biomechaniki, Bioinżynierii i Ergonomii oraz konferencji ISMRM & SMRT Annual Meeting 2021. Współautorka artykułu opublikowanego w czasopiśmie popularnonaukowym „Wszechświat”. Na ostatnim roku studiów II stopnia odbywała staż asystencki w Katedrze Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, w trakcie którego prowadziła badania z zakresu modelowania struktur anizotropowych istoty białej mózgu oraz prowadziła zajęcia z przedmiotu Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów dla studentów II roku Inżynierii Biomedycznej. W 2022 r. obroniła z wyróżnieniem pracę magisterską pt. Mapowanie właściwości dróg istoty białej starzejącego się mózgu z zastosowaniem obrazowania dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego, której wyniki przedstawiła podczas konferencji Neuronus IBRO Neuroscience Forum 2022. Obecnie kontynuuje badania poświęcone obrazowaniu dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego w Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej. Prywatnie jest miłośniczką dobrych thrillerów i horrorów psychologicznych. Wolny czas poświęca również rozwijaniu swojej pasji – rysowaniu.

Stopka