Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Wspólne projekty badawcze z austriackimi partnerami

Grafika ilustracyjna: flagi polska i austriacka na błękitnym tle

Wspólne projekty badawcze z austriackimi partnerami

Trzy projekty badawcze zrealizują wspólnie naukowcy z AGH wraz z partnerami z Austrii. Ich prace wesprze Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która sfinansuje wymianę bilateralną naukowców.

Przyznane granty przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-austriackich zespołów. Oznacza to, że środki finansowe pokryją koszty podróży i pobytów naukowców, a finansowanie samych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł. Projekty będą realizowane w latach 2024–2025.

Nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Polską a Austrią prowadziła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i austriacka Agentur für Bildung und Internationalisierung. Selekcji dokonała polsko-austriacka komisja.

 • tytuł wspólnego projektu: Local Pleistocene mountain glaciers in the AlpineCarpathian belt and their paleoclimatic significance
  koordynator ze strony AGH: dr inż. Jerzy Zasadni, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  instytucja partnerska w Austrii: Paris Lodron Universität Salzburg
  przyznane środki: 30 000 zł

Celem projektu jest rekonstrukcja małych lokalnych lodowców, które istniały podczas ostatniego maksimum zlodowacenia około 26–18 tysięcy lat temu, w peryferycznych obszarach pokrywy lodowej Alp oraz najwyższych masywach Karpat Zachodnich. Poprzez odtworzenie tych lodowców oraz ustalenie wysokości linii równowagi bilansowej naukowcy będą mogli wnioskować o cyrkulacji atmosferycznej, rozkładzie opadów i dystrybucji wilgoci w regionie alpejsko-karpackim, co ma istotne znaczenie dla lepszego zrozumienia systemu klimatycznego Ziemi.

 • tytuł wspólnego projektu: Dependencies of Poland’s and the EU’s Nuclear Power Program on Russia and How to Reduce Them "NukSeFutur"
  koordynator ze strony AGH: dr inż. Paweł Gajda, Wydział Energetyki i Paliw
  instytucja partnerska w Austrii: Universität für Weiterbildung Krems
  przyznane środki: 27 600 zł

Projekt ma na celu analizę zależności europejskiego przemysłu jądrowego od Rosji, w obszarze dostaw paliwa jądrowego, serwisu i innych niezbędnych do funkcjonowania usług. Naukowcy przyjrzą się zarówno obecnej strukturze potrzeb sektora jądrowego, jak i potrzebom wynikającym z planów budowy nowych mocy jądrowych, w tym polskiego programu jądrowego. Badacze zidentyfikują obecne obszary zależności od Rosji, ocenią zdolności europejskiego przemysłu oraz innych partnerów globalnych do przejęcia obszarów obecnie zajmowanych przez podmioty rosyjskie oraz stworzą rekomendację dla przemysłu oraz decydentów. Wnioski z projektu zostaną zaprezentowane w postaci raportu końcowego oraz serii artykułów naukowych.

 • tytuł wspólnego projektu: Optimization of mechanical properties in SPD processed biodegradable Zn alloys for implants
  koordynator ze strony AGH: dr hab. inż. Grzegorz Boczkal, prof. AGH, Wydział Metali Nieżelaznych
  instytucja partnerska w Austrii: Universität Wien
  przyznane środki: 30 000 zł

Zespół naukowców zbada możliwości zastosowania, a w szczególności biodegradowalności, stopów cynku z różnymi dodatkami. Niewielka ilość <1wt.% dodatków srebra i miedzi wprowadzona do stopu umożliwia osiągnięcie kontrolowanych szybkości korozji i znaczne zwiększenie ich właściwości mechanicznych. Ponadto testowane materiały będą przetwarzane metodami ciężkiego odkształcenia plastycznego (SPD). Wykorzystane zostaną metody wysokociśnieniowego skręcania (HPT) oraz cyklicznego wyciskania (CEC). Pozwoli to na uzyskanie kontrolowanych mikrostruktur i właściwości mechanicznych stopów, zoptymalizowanych pod kątem planowanych zastosowań.

Stopka