Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

W AGH obradowało zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Aula AGH. Wzdłuż długiego stołu, po obu jego stronach siedzą uczestnicy spotkania. Na stole: plastikowe butelki z wodą, szklanki, kartki, mikrofony. W tle widać dwa ekrany, na których wyświetlana jest prezentacja. Widać również prezydium, przy którym siedzi trzech mężczyzn oraz mównicę przy której stoi mężczyzna.

fot. Zbigniew Sulima

W AGH obradowało zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

W dniach 19–20 maja 2022 r. w AGH odbyło się zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT). Uczestnicy spotkania omawiali aktualne problemy dotyczące uczelni technicznych.

Sytuacji w Ukrainie poświęcony był panel „Solidarni z Ukrainą”, który poprowadził prof. Jerzy Lis, Rektor AGH, Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP. Panelistami byli: dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska, dr Paweł Poszytek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz dr hab. inż. Paweł Śniatała, prof. Politechniki Poznańskiej, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej PP. Dyskutowano m.in. o pomocy Ukrainie w zakresie szkolnictwa wyższego (stypendia dla studentów, zatrudnianie pracowników) oferowanej przez uczelnie wyższe, instytucje otoczenia szkolnictwa, a także firmy.

Jedną z sesji poświęcono ewaluacji dyscyplin naukowych. Prezentację dotyczącą diagnozy i perspektyw tej niezwykle istotnej obecnie kwestii przedstawił prof. Piotr Koszelnik, Rektor Politechniki Rzeszowskiej. Omówił, jak powinna wyglądać ewaluacja działalności naukowej w latach 2022–2025 oraz przedstawił założenia ewaluacji w nawiązaniu do specyfiki uczelni technicznych.

Aleksandra Zmuda-Trzebiatowska, przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych (FUT – komisja branżowa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polski, zrzesza 30 samorządów studenckich uczelni technicznych) przedstawiła sprawozdanie z działalności FUT.

W poczet uczelni stowarzyszonych z KRPUT zostały przyjęte: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

W kolejnej sesji prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak przedstawił uczestnikom spotkania powstający Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny, w którym w sposób unikatowy w skali kraju otrzymają wsparcie małe i średnie firmy, ośrodki badawcze, czy jednostki naukowe. Usytuowane tam stanowiska pomiarowe obejmują obszary: akustyki, czasu i częstotliwości, długości czy masy i wielkości pochodnych. Przybliżono także zalety aplikowania o projekty badawcze ERC, określając szanse i wyzwania dla polskich uczelni.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych to dobrowolne stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. O zaliczeniu do grona uczelni technicznych decydują posiadane przez uczelnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk technicznych przynajmniej na jednym wydziale lub uprawnienia równorzędne. KRPUT działa od 1989 r., pierwotnie pod nazwą Autonomicznej Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Technicznych, a następnie, od 1996 r. pod obecną nazwą. KRPUT jako jedna z konferencji określonego typu szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP. Głównym celem KRPUT jest pogłębianie więzi i współpracy między uczelniami technicznymi.

Status członka KRPUT posiadają 22 uczelnie techniczne, 10 uczelni jest stowarzyszonych (w tym dwie nowo przyjęte).

Stopka