Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Tytuł Tutorskiej Inspiracji Roku dla AGH

Grafika ilustracyjna przedstawiająca podniesione do góry dłonie, z których każda trzyma żarówkę. Tylko jedna z żarówek świeci.

Tytuł Tutorskiej Inspiracji Roku dla AGH

AGH została wyróżniona tytułem Tutorskiej Inspiracji Roku 2022/2023. Jury konkursu doceniło program tutoringowy realizowany w AGH w ramach projektu IDUB. W kategorii indywidualnej wyróżnienie zdobyła dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.

Tutoring to forma nauczania oparta na indywidualnej relacji osoby prowadzącej (tutora/tutorki) i osoby studiującej (tutoranta/tutorantki). Daje szansę nawiązania indywidualnej relacji mistrz-uczeń, która od wielu lat jest uznawana za najefektywniejszą formę nauki. Tutoring jest formą spersonalizowaną, co oznacza, że nie tylko tematyka, ale również metody pracy dostosowane są do konkretnego tutoranta/tutorantki, uwzględniając indywidulane możliwości, potrzeby i talenty. Tutoring jest jedynym w swoim rodzaju doświadczeniem, które wzbogaca wszystkie zaangażowane w niego osoby. Może być źródłem zdobywania specjalistycznej wiedzy, inspiracji, czy też sposobem na poznanie swoich słabych i mocnych stron. Pozwala na poruszenie kwestii istotnych dla osób studiujących, w sposób maksymalizujący efektywność zdobywania wiedzy. Zarówno tempo pracy, jak i stosowane metody dydaktyczne dopasowywane są do możliwości i preferencji tutorantek/tutorantów.

Wdrożenie regularnego systemu tutoringowego w AGH wpisane jest w projekt IDUB AGH w części dotyczącej kształcenia (zadanie D14). Wdrożenie i rozwój kształcenia metodą tutoringu obejmuje zarówno szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej, jak i zajęcia tutoringowe dla osób studiujących.

Zajęcia tutoringowe w AGH przeznaczone są dla najzdolniejszych studentów. W przypadku studiujących na pierwszym roku studiów osoby, które uzyskały najwyższe wskaźniki rekrutacyjne i stały się beneficjentami programu Prymusi AGH jako jeden z bonusów dostępnych w programie mogą wybrać zajęcia tutoringowe. Osoby studiujące na starszych latach studiów rekrutowane są na zajęcia tutoringowe na podstawie średniej ze studiów.

Uczestniczący w programie studenci i studentki wybierają osobistego tutora z bazy dydaktyków o różnorodnych zainteresowaniach. Wspólnie ustalają ze swoim tutorem cel i kierunek swojej indywidualnej pracy w trakcie jednego semestru. Czy będzie to realizacja wybranego, konkretnego zagadnienia naukowego? Wszechstronny rozwój osobisty? Lepsze poznanie siebie? Zapoznanie się z jakimś konkretnym obszarem wiedzy? Program tutorialu może, lecz nie musi, nawiązywać do tematyki poruszanej w ramach kierunków studiów realizowanych na AGH.

W AGH funkcjonują dwa rodzaje tutoringu:

  • rozwojowy – zajęcia, w których następuje rozpoznanie mniej lub bardziej nieuświadomionego potencjału i talentów tutoranta/tutorantki, wskazanie i rozwój pozytywnych cech charakteru i „talentów” przydatnych w życiu, nauce i karierze, rozbudzenie zainteresowań, wzrost samoświadomości sprzyjający podejmowaniu lepszych decyzji życiowych i zawodowych. Tutoring rozwojowy zmierza do dostrzeżenia w sobie nowych możliwości i umiejętności oraz umożliwia ich początkowy, bezpieczny trening pod okiem bardziej doświadczonych członków społeczności akademickiej;
  • naukowy – zajęcia, które koncentrują się na pogłębianiu wiedzy i/lub umiejętności w jakiejś wybranej dyscyplinie naukowej. Zazwyczaj tutoring koncentruje się na jednym wybranym problemie lub zagadnieniu, które tutorant/tutorantka zgłębia pod opieką swojego opiekuna będącego specjalistą w tej dziedzinie. Dzięki bezpośredniej relacji z tutorem/tutorką nauka odbywa się w formie i tempie dostosowanych do potrzeb tutoranta/tutorantki.

Wyróżniona w konkursie dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk jest tutorką akademicką oraz trenerką interpersonalną. Pomaga studentom i studentkom w rozwoju osobistym. Jej pasją jest popularyzacja nauki, dlatego m.in. jest Rzeczniczką Nauki. Prowadzi konto rozwojowo-naukowe @doktorka_tutorka oraz swój autorski przedmiot Rozwój Kompetencji Miękkich.

Naukowo jest zafascynowana tunelami drogowymi, w których bada bezpieczeństwo i ewakuację oraz zachowania ludzi w sytuacjach awaryjnych. Jest pomysłodawczynią pierwszych w Polsce naukowych badań ewakuacji ludzi w rzeczywistych tunelach drogowych w warunkach zadymienia.

 Tutoring to przyjemna forma edukacja oparta na dobrej relacji. Pomaga kształtować krytyczne myślenie, rozwija kreatywność oraz mocne strony. Zapraszam studentów zainteresowanych własnym rozwojem, czy też po prostu ciekawych świata. Lubię pracę w dobrej, przyjaznej atmosferze. Zakres tematyczny tutoringu dobieram na pierwszym spotkaniu na podstawie oczekiwań i zainteresowań tutoranta/tutorantk – mówi dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk.

Tutoring w AGH

***

Organizatorem konkursu Tutorska Inspiracja Roku jest Collegium Wratislaviense. Inicjatywa została stworzona, aby wyróżnić inspirującą osobę, wykorzystującą narzędzia tutorskie do budowania motywacji, a także realizowania indywidualnych projektów edukacyjnych/naukowych oraz instytucję, która wdrożyła i efektywnie wykorzystuje tutoring w środowisku szkolnym/akademickim, inspiruje inne organizacje i swoich pracowników do rozwoju.

Tytuł, który trafia co roku tylko do jednej instytucji w Polsce, został przyznany podczas X Kongresu Tutoringu odbywającego się w dniach 22–23 września 2023 r. we Wrocławiu.

Stopka