Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Rysy na demokracji – AGH NAUKA spotkania (nr 26)

Postać w garniturze i różowych okularach oraz logotypy różnych mediów społecznościowych

Rysy na demokracji – AGH NAUKA spotkania (nr 26)

Jak stwierdził Winston Churchill, „Demokracja to najgorszy system, ale nie wymyślono nic lepszego”. Zwłaszcza co do ostatniej kwestii nie sposób się z brytyjskim mężem stanu nie zgodzić – jeśli spojrzeć na świat z lotu ptaka, społeczeństwa cieszące się możliwością wyboru swoich liderów w regularnym cyklu wyborczym cieszą się przeważnie większym poziomem dobrobytu niż zbiorowości tego prawa pozbawione. Ten mechanizm funkcjonuje dobrze, jeśli obywatele kierują się przy wyborach zasobem rzetelnych informacji, a w oponentach nie widzą wroga, którego należy pokonać i zdominować, ale partnera do dialogu. Niestety, to ostatnio szwankuje. W świecie post prawdy akceptujemy tylko fakty zgodne z naszą wizją świata, a zamknięci w bańkach tworzonych przez media społecznościowe często nie mamy nawet możliwości poznać racji drugiej strony. Podczas najbliższego spotkania skupimy się na społecznych i technologicznych źródłach oraz konsekwencjach tego problemu. Zapraszamy 16 maja, o godz. 18.00, do bud. U-2 (sala audytoryjna, ul. Reymonta 7) oraz online na kanale YouTube AGH.

Program wydarzenia:

18.00-18.30 – mgr Agnieszka Choczyńska, „Stronnicze oceny: kto patrzy na gospodarkę przez różowe okulary?”
18.30-18.45 – pytania do wykładu
18.45-19.15 – dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. AGH, „Delete social media? Jak popsuto demokrację i czy można to naprawić”
19.15-19.30 – pytania do wykładu

Stronnicze oceny: kto patrzy na gospodarkę przez różowe okulary?

Głosowanie ekonomiczne to zjawisko polegające na tym, że gdy gospodarkę dotyka kryzys, rządzący tracą poparcie na rzecz opozycji. W ten sposób społeczeństwo pociąga polityków do odpowiedzialności za ich decyzje w sferze ekonomii. Ten mechanizm może być jednak zaburzony przez stronniczość w ocenie gospodarki (ang. partisan bias) – w wielu krajach obserwuje się, że na pozytywne lub negatywne postrzeganie sytuacji gospodarczej wpływają nie obiektywne kryteria, lecz raczej poparcie dla danej opcji politycznej. To powoduje, że o decyzjach podejmowanych przy urnach w mniejszym stopniu decydują względy merytoryczne, a społeczeństwo bardziej ulega polaryzacji. Ten ostatni trend w Polsce od lat jest wyjątkowo silny.

Podczas prelekcji dowiemy się, jak postrzeganie stanu gospodarki kształtowało się w naszym kraju w ciągu niemal ostatnich dwóch dekad, a także jak rosła w tym czasie przepaść między zwolennikami przeciwstawnych obozów politycznych. Usłyszymy również, jak na podejmowane oceny przekładają się cechy personalne dokonujących ich osób i wskaźniki makroekonomiczne. Przyjrzymy się także, jak kształtuje się dynamika opinii w okresie wyborczym, kiedy rząd i opozycja zamieniają się rolami.

Mgr Agnieszka Choczyńska

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Informatyka i Ekonometria. Obecnie jest asystentką badawczo-dydaktyczną na Wydziale Zarządzania AGH, gdzie prowadzi zajęcia ze statystyki, rachunku prawdopodobieństwa i ekonometrii. W pracy naukowej interesuje się badaniem nastrojów ekonomicznych.

Delete social media? Jak popsuto demokrację i czy można to naprawić

U podłoża rewolucji technologicznej związanej z upowszechnieniem się na masową skalę pierwszego globalnego medium – internetu – kryło się pragnienie stworzenia przestrzeni wolnej od dominacji przemysłu mediów masowych, który narzucał określone wartości, sposób myślenia i interpretacji rzeczywistości oraz zapewniał scentralizowaną kontrolę produkcji i dystrybucji treści. Wraz z rozwojem mediów społecznościowych nie tylko całkowicie zmienił się sposób, w jaki doświadczamy rzeczywistości, ale też zaczęły pojawiać się i nasilać zjawiska podkopujące fundamenty demokracji, takie jak: bańki informacyjne, komory pogłosowe, polaryzacja czy dezinformacja. Prelegent opowie o tzw. „krzemowej demokracji” (by użyć określenia Morozova) propagowanej przez gigantów technologicznych z Doliny Krzemowej oraz popełnionych przez nich grzechach.

Dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. AGH

Doktor habilitowany w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, psycholog, językoznawca, profesor AGH na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Zajmuje się związkami pomiędzy technologią a społeczeństwem, recepcją i użytkowaniem mediów cyfrowych, w tym VR, oraz krytycznym rozumieniem mediów. W latach 2016-2020 prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Ekspert w The European Media and Information Fund (The European University Institute / Fundacja Calouste Gulbenkian). Kierownik Digital Disinformation LAB WH AGH.

Stopka