Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Zdjęcie przedstawiające pakiet nowoczesnych ogniw litowych o wysokiej pojemności.

Prace badawcze nad magazynowaniem energii elektrycznej muszą być kontynuowane

Władze czterech polskich uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego apelują do polskiego rządu o kontynuację działań mających na celu zainicjowanie rządowego programu finasowania w celu stworzenia przemysłu magazynowania energii opartego na technologii elektrochemicznych ogniw jonowych, ze szczególnym uwzględnieniem ogniw sodowo-jonowych.

Zbudowanie w Polsce fabryki akumulatorów, która funkcjonowałaby w oparciu o zabezpieczone surowcowo technologie i procesy opracowane na polskich uczelniach, jest szczególnie istotne ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i zachowania konkurencyjności gospodarki.

Zarówno Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jak i polskie środowisko naukowe są zgodne co do tego, że efektywne korzystanie z energii odnawialnej (OZE) wymaga jej magazynowania w ogniwach litowo-jonowych lub sodowo-jonowych. Magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych staje się więc kluczowym elementem zachodzącej transformacji energetycznej i należy oprzeć je na własnych zasobach surowcowych i własnych technologiach. Sytuacja geopolityczna na rynku surowców energetycznych i krytycznych komponentów wymaga zbudowania polskiego przemysłu magazynowania energii w systemach jonowych, opartych na zabezpieczonym łańcuchu dostaw od krajowych dostawców, przy udziale polskiej nauki. Polskie uczelnie dysponują zabezpieczonymi patentowo technologiami dla wszystkich komponentów ogniwa.

Dlatego w maju 2023 r. podpisany został list intencyjny O współpracy na rzecz rozwoju polskiej technologii ogniw sodowo-jonowych przeznaczonych do elektrochemicznego magazynowania energii, którego sygnatariuszami są wymienione cztery uczelnie, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz ORLEN SA, Grupa Azoty SA, KGHM Polska Miedź SA i Polska Grupa Energetyczna SA.

W ramach podjętych dotychczas działań opracowano założenia projektu, harmonogram oraz budżet rzeczowo-finansowy. Jednak podczas prób zdobycia środków na realizację przedsięwzięcia okazało się, że projekt wykracza poza możliwości finansowe podpisanych pod listem instytucji, nie wpisuje się w obecne programy finansowania i tym samym wymaga wsparcia systemowego polskiego rządu.

Stąd wynika obecny apel, w którym podkreślone zostało, że polską racją stanu jest stworzenie programu finansującego budowę przemysłu magazynowania energii opartej na technologii ogniw jonowych. Przedstawiciele uczelni deklarują jednocześnie gotowość do przedstawienia aktualnego stanu przedsięwzięcia i jego dalszych perspektyw.

Stopka