Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Porozumienia w sprawie zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników AGH

Porozumienia w sprawie zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników AGH

10 marca 2023 r. w AGH zostały podpisane porozumienia w sprawie zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników uczelni.

Minister Edukacji i Nauki w bieżącym roku dwukrotnie zwiększył AGH subwencję na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników (komunikaty MEiN z 11 stycznia oraz 15 lutego br.).

W związku z przeznaczeniem dodatkowych środków finansowych na podniesienie wynagrodzeń pracowników, Rektor AGH prof. Jerzy Lis uzgodnił ze Związkami Zawodowymi działającymi w uczelni zasady podwyższenia pracowniczych wynagrodzeń.
Podpisano dwa porozumienia, oddzielnie dla każdej z dodatkowych subwencji.

Zgodnie z pierwszym porozumieniem, obejmującym środki finansowe przyznane decyzją z 11 stycznia br., podwyżka będzie miała charakter wyłącznie inflacyjny. Ze względu na wysoką inflację, najbardziej odczuwalną przez najniżej uposażonych, wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie równy dla wszystkich grup pracowniczych.

Zgodnie z kolejnym porozumieniem, obejmującym środki przyznane decyzją z 15 lutego br., podwyżka będzie składać się z części obligatoryjnej (45%) i motywacyjnej (55%), z wyraźnym jej kwotowym zróżnicowaniem w zależności od reprezentowanej grupy pracowniczej. Jej zróżnicowanie oparte zostało na proporcjach wynikających z art. 137 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Porozumienie daje możliwość rzeczywiście znaczącego podwyższenia wynagrodzeń wyróżniającym się pracownikom.

Podwyżka inflacyjna i obligatoryjna zostanie przygotowana, zrealizowana i rozliczona centralnie oraz wypłacona (z wyrównaniem od 1 stycznia br.) przy najbliższej pensji.

Porozumienia w sprawie zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników uzgodnili: Rektor AGH prof. Jerzy Lis, Prorektor ds. Ogólnych AGH prof. Tadeusz Telejko, Przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” dr inż. Ewa Niewiara oraz Prezes RU ZNP dr inż. Dariusz Sala.

Stopka