Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Podpisano memorandum w sprawie utworzenia Karpackiego Centrum Naukowo-Badawczego

Na zdjęciu stoi obok siebie sześciu mężczyzn - przedstawicieli AGH oraz IFNTUNiG. Są wśród nich (pośrodku) rektorzy obu uczelni. Zdjęcie wykonane w hotelowej sali konferencyjnej.

fot. Krzysztof Haładyna

Podpisano memorandum w sprawie utworzenia Karpackiego Centrum Naukowo-Badawczego

25 maja 2023 r. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzy Lis oraz Rektor Iwano-Frankiwskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu (IFNTUNiG) prof. Jewstachij Kryzhaniwskyj podpisali memorandum w sprawie utworzenia Karpackiego Centrum Naukowo-Badawczego.

Działalność Centrum, wzmocniona współpracą z instytucjami państwowymi, ma przyczynić się do uzyskania przełomowych wyników badań naukowych, służących poprawie bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju Ukrainy i Polski. Celem instytucji będzie także pozyskanie innowacyjnych produktów naukowych, ich komercjalizacja i wdrożenie w przemyśle naftowym Ukrainy i Polski.

Najważniejsze obszary działań Karpackiego Centrum Naukowo-Badawczego to:

  • badania potencjału geologicznego i zasobów energetycznych regionu karpackiego (w części terytorium Ukrainy i Polski),
  • opracowanie metod i środków zapewnienia niezawodności eksploatacyjnej obiektów infrastruktury krytycznej,
  • określenie nowych podejść, technologii i rozwój nowych środków technicznych,
  • procesy transportu i magazynowania nośników energii systemami Ukrainy i Polski,
  • doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem intelektualnym obiektów infrastruktury energetycznej,
  • badania antropogenicznego oddziaływania obiektów infrastruktury energetycznej, potencjału roponośnych obszarów Karpat oraz problematyki ich ochrony i odtwarzania,
  • procesy dekarbonizacji,
  • realizacja innowacyjnych projektów,
  • działalność kulturalna i oświatowo-naukowa, promująca osiągnięcia Centrum oraz kulturę obu narodów.

Memorandum zostało podpisane podczas międzynarodowej konferencji Geotechnology and Energy, która odbyła się w Zakopanem w dniach 24–26 maja 2023 r. Organizatorem wydarzenia był Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Stopka