Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Pałac w Młoszowej przejdzie gruntowną termomodernizację

Pałac w Miłoszowej

Pałac w Młoszowej

Pałac w Młoszowej przejdzie gruntowną termomodernizację

AGH oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawarły umowę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa sprawności energetycznej pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym AGH w Młoszowej. Kwota dofinansowania inwestycji to ponad 10 mln zł.

Dzięki wsparciu ze strony NFOŚiGW obiekt, należący do AGH od 2018 r., zyska m.in. nowy system centralnego ogrzewania oparty o nowoczesną kotłownię gazową, izolacje przeciwwodną i przeciwwilgociową, niezbędne ocieplenie dachów oraz poprawę izolacyjności termicznej okien, drzwi, ścian i stropów. Pałac oraz zabytkowy budynek „Oficyny Zegarowej”, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie, zostaną poddane termomodernizacji, co w znacznym stopniu poprawi walory użytkowe obiektów. Łączna powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji wyniesie prawie 3 tys. m2. Dodatkowo pałac oraz oficyna zostaną w ramach prac wyposażone w instalację fotowoltaiczną i system inteligentnego zarządzania zużyciem energii. Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to blisko 14 mln zł.

Dzięki instalacji fotowoltaicznej możliwe będzie wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie ponad 8 MWh na rok. Ponadto dzięki termomodernizacji uda się zmniejszyć zużycie nieodnawialnej energii o prawie 70% oraz emisji CO2 o prawie 80%.

Dotacja z NFOŚiGW pozwoli nam w istotny sposób zmodernizować pałac i oficynę w Młoszowej. Dzięki tej realizacji uda nam się z pewnością poprawić sprawność energetyczną tego obiektu. W praktyce oznacza to, że będziemy w stanie zwiększyć wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszyć emisję CO2 oraz zmniejszyć, dzięki termomodernizacji, zapotrzebowanie na energię cieplną. Warto dodać, że prace te są kluczowe w zakresie dostosowania pałacu do planowanych funkcji. W perspektywie najbliższych lat chcielibyśmy, aby obiekty były naszym zapleczem naukowo-badawczym, laboratoryjnym, edukacyjnym, wystawienniczym czy również konferencyjnym – podkreśla prof. Jerzy Lis, Rektor AGH. 

Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dodaje:
To ogromna satysfakcja uczestniczyć w przekazaniu dotacji AGH, uczelni z przedwojenną tradycją naukową, która jednocześnie dziś oferuje studentom szeroki wachlarz specjalistycznych, środowiskowych, bardzo potrzebnych kierunków kształcenia. Wspieramy finansowo niezwykłe przedsięwzięcie, a przewidywane efekty ekologiczne termomodernizacji zabytkowych obiektów w Młoszowej są dla nas ważne. Gdzie jak nie tu – pod okiem specjalistów, naukowców i innowatorów z zespołu AGH – stosować inteligentny system zarządzania energią w obiektach? Dzięki inwestycji uczelnia będzie mogła uruchomić komfortowe zaplecze naukowe i konferencyjne, w pięknym otoczeniu terenów zielonych, w wyremontowanych, historycznych obiektach związanych z narodową kulturą – podobnie jak robią to najlepsze uczelnie na całym świecie. Jesteśmy w NFOŚiGW dumni, że możemy w tym choć odrobinę pomóc.

Dotychczasowe prace w obiekcie obejmowały przede wszystkim rozpoczęcie modernizacji systemu ogrzewania, poprzez zastąpienie kotłowni węglowej nowoczesną instalacją gazową. Ponadto w ramach prowadzonych prac zabezpieczono obiekty przed dalszą degradacją techniczną, uporządkowano przylegający teren i drzewostan. Warto przypomnieć, że sam pałac otoczony jest parkiem o powierzchni 11 ha z ponad 2200 drzewami, z czego kilka to pomniki przyrody.

Kolejne etapy działań w zespole pałacowo-parkowym w Młoszowej to m.in. prace adaptacyjne i wykończeniowe pałacu i oficyny, remont muru, bramy wjazdowej i mostu, przebudowa części dachu, budowa windy osobowej, wymiana instalacji elektrycznej, remont podłóg, modernizacja kaplicy, a także konserwacja rzeźb w parku.

Wszystkie obecne i przyszłe działania mają na celu nie tylko przywrócenie dawnej świetności zespołu pałacowo-parkowego w Młoszowej, ale również wykorzystanie i rozszerzenie jego pełnego potencjału.

Stopka