Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

AGH na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym

Zdjęcie wykonane w trakcie sesji tematycznej. Prelegenci siedzą obok siebie na fotelach. Za ich plecami ekran z wyświetlonym slajdem z nazwą wydarzenia i tytułem sesji.

AGH na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym

AGH – jako partner wydarzenia – po raz kolejny aktywnie uczestniczyła w Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się w Katowicach. Trzy dni wypełnione były sesjami tematycznymi, debatami, spotkaniami i rozmowami z udziałem uznanych autorytetów, decyzyjnych polityków, menedżerów/menedżerek wielkich firm, przedsiębiorców, ekspertów/ekspertek, naukowców/naukowczyń, aktywistów/aktywistek, ludzi mediów. W tym gronie znaleźli się również reprezentanci i reprezentantki AGH. Podczas jednej z sesji Rektor AGH prof. Jerzy Lis zaprezentował raport dotyczący kluczowych kompetencji inżyniera/inżynierki przyszłości.

Nasza uczelnia była partnerem dwóch sesji.

Edukacja dla przyszłości

Tematyka: Edukacja w świecie niestabilności i coraz szybszych, głębokich zmian. Kształcenie jako proces permanentny i otwarty. Samodzielne uczenie się i samorozwój. Interdyscyplinarność i globalna perspektywa nauczania. Nieznane zawody przyszłości – jak przygotować młodego człowieka do wyzwań, o których wiemy za mało? Specjalistyczna wiedza, uniwersalne umiejętności – o jakim absolwencie marzy biznes? Reskilling i upskilling – potencjał, którego firmy nie wykorzystują.

Prelegenci: Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej; Krzysztof Koj, dziekan, Uniwersytet WSB Merito Chorzów; Barbara Kozierkiewicz, wiceprezes zarządu, AstraZeneca Pharma Poland; Jerzy Lis, Rektor AGH; Janusz Michałek, prezes zarządu, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna; Joanna Mucha, sekretarz stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej; Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego

Rynek pracy inżyniera

Tematyka: Kadry inżynierskie atutem polskiej gospodarki. Jakich inżynierów potrzebuje rynek? Cyfryzacja i sektor IT jako źródło „popytu” na deficytowe specjalności. Nowe kierunki studiów odpowiedzią na zmieniające się potrzeby kompetencyjne. Jak kształcić inżynierów z myślą o dynamicznych przeobrażeniach gospodarki. Współpraca biznesu z sektorem edukacji.

Prelegenci: Przemysław Bokwa, prezes zarządu, Grupa PBI; Marek Gzik, sekretarz stanu, Ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Anna Karyś-Sosińska, członek zarządu, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi, Budimex SA; Jerzy Lis, Rektor AGH; Krzysztof Pawiński, prezes zarządu Grupy Maspex Sp. z o.o.; Przemysław Zakrzewski, Head of Corporate Technology Center, ABB

Ponadto Izabela Albrycht, dyrektorka Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH była prelegentką w sesji Przemysł – pełna mobilizacja, prof. Rafał Dańko, Prorektor ds. Studenckich – prelegentem w sesji Wyzwania rynku pracy, prof. Tadeusz Uhl, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych – prelegentem w sesji Przemysł kosmiczny, a dr hab. inż. Ireneusz Dominik, prof. AGH z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – prelegentem w sesji Rozmowy o Przemyśle 4.0.

Stoisko AGH cieszyło się dużym zainteresowaniem osób związanych z gospodarką, przemysłem, biznesem i nauką. Dodatkową atrakcją, która przykuwała uwagę, była obecność konstrukcji robotycznych zaprojektowanych przez naszych naukowców/naukowczynie i studentów/studentki: robot humanoidalny Pepper (Wydział Informatyki), autonomiczny robot dostawczy AQUILO (Zespół Systemów Dynamicznych i Teorii Sterowania) oraz roboty kroczące (KN Integra).

***

W XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym uczestniczyło (stacjonarnie i zdalnie) kilkanaście tysięcy osób. Wśród zaproszonych gości specjalnych znaleźli się m.in. przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ursula von der Leyen i premier RP Donald Tusk. Program wydarzenia objął 180 sesji, a ich tematyka dotyczyła najważniejszych dziedzin gospodarki, kierunków rozwoju społecznego, kluczowych dla przyszłości zjawisk i trendów: Europa i geopolityka; klimat, gospodarka, środowisko; energia i transformacja; cyfryzacja i technologie; finanse, inwestycje; prawo i regulacje; budownictwo i nieruchomości; przemysł, surowce, paliwa; transport, infrastruktura, mobilność; zarządzanie, rynek pracy, społeczeństwo; edukacja, nauka, innowacje; media, komunikacja, kultura; miasto, region, metropolia; międzynarodowa współpraca gospodarcza; handel i konsument; żywność i rolnictwo; ochrona zdrowia.

Stopka