Przejdź do treści Przejdź do stopki
Współpraca - aktualności

Współpraca - aktualności

Na zdjęciu uchwycony moment podpisania umowy. W gabinecie, przy okrągłym stole siedzą sygnatariusze, trzymając w dłoniach długopisy. Przed nimi, na blacie stołu leżą gotowe do podpisu dokumenty.

fot. Zbigniew Sulima

AGH rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem SWPS

AGH podpisała porozumienie z Uniwersytetem SWPS. Uczelnie mają w planach współpracę przy tworzeniu i realizacji oferty dydaktycznej oraz prowadzenie interdyscyplinarnych projektów naukowych.

Dla AGH w Krakowie współpraca z Uniwersytetem SWPS oznacza poszerzenie dotychczasowej działalności, szczególnie w obszarze dyscyplin takich jak nauki socjologiczne, nauki o kulturze czy religii, a także odpowiedź na potrzeby społeczno-gospodarcze. Od wielu lat, wzorem najlepszych uniwersytetów technicznych na świecie, także w AGH rozwijamy humanistykę z dużym powodzeniem. Tym bardziej teraz, przy wsparciu tak znakomitej jednostki, będziemy w stanie poszerzyć naszą aktywność o nowe projekty czy wspólnie realizowane kierunki kształcenia – mówi prof. Jerzy Lis, Rektor AGH.

Przed uczelniami otwierają się nowe możliwości działania. Współpraca będzie polegała na tworzeniu i realizacji kierunków studiów uzupełniających ich dotychczasową ofertę dydaktyczną w obszarach takich dyscyplin naukowych, jak: psychologia, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki o kulturze oraz informatyka techniczna i telekomunikacja. Uczelnie będą mogły razem tworzyć ofertę studiów podyplomowych i szkoleń. Porozumienie otwiera także drogę do inicjowania i prowadzenia wspólnych interdyscyplinarnych projektów badawczych i badawczo-rozwojowych.

Interdyscyplinarność i współpraca różnych ośrodków akademickich to warunek niezbędny do projektowania nowych kierunków kształcenia oraz planowania i realizacji badań, które adresują złożone problemy społeczne, czy gospodarcze. Współpraca naszych uczelni stwarza nowe możliwości nie tylko dla środowiska akademickiego, ale także dla naszych partnerów, z którymi i dla których chcemy prowadzić aktywność edukacyjną i badawczą. Nasze uczelnie są otwarte na taką współpracę – mówi prof. Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS.

Ze strony Uniwersytetu SWPS współpracę pomiędzy uczelniami będzie koordynować nowo powołany Wydział Psychologii w Krakowie, Filii Uniwersytetu SWPS im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

AGH to doskonała uczelnia badawcza. To uniwersytet techniczny, który docenia znaczenie nauk społecznych i humanistycznych w tworzeniu rozwiązań technologicznych i w nauczaniu akademickim. Wydział Humanistyczny zatrudnia świetnych badaczy i dydaktyków, szybko się rozwija. Podpisanie porozumienia o współpracy z taką uczelnią to dla Uniwersytetu SWPS powód do satysfakcji i nadzieja na wspólne projekty. Będziemy współpracować w tworzeniu nowej oferty dydaktycznej, na przykład nowych kierunków studiów, studiów podyplomowych i kursów akademickich. Będziemy też myśleć nad wspólnymi projektami badawczymi. Jako dziekan Wydziału Psychologii SWPS w Krakowie będę się starał o wypełnienie podpisanego dziś porozumienia realną treścią – mówi prof. dr hab. Edward Nęcka, Dziekan Wydziału Psychologii w Krakowie, Filii Uniwersytetu SWPS im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Współpraca będzie realizowana w różnorodnych formach. Uczelnie deklarują, że będą się wzajemnie wspierać w tworzeniu oferty dydaktycznej, powoływać międzyuczelniane zespoły zadaniowe i projektowe. Porozumienie przewiduje też rozwój aktywności studenckiej oraz współpracę przy organizacji wydarzeń akademickich i naukowych.

Ze strony AGH współpracę będzie koordynować Wydział Humanistyczny, który z wielkim powodzeniem od ponad 20 lat kształci socjologów, kulturoznawców oraz informatyków zorientowanych społecznie, a od niedawna także specjalistów z zakresu kryminalistyki. Na Wydziale konsekwentnie realizowany jest profil badawczo-dydaktyczny oparty na współpracy naukowców reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne z przedstawicielami nauk technicznych i ścisłych dotyczący innowacji technologicznych i społecznych. Współpraca z Uniwersytetem SWPS pozwoli po raz kolejny rozszerzyć naszą interdyscyplinarną działalność badawczą. Wzbogaci również ofertę dydaktyczną realizowaną w różnych formach – mówi prof. Barbara Gąciarz, Dziekan Wydziału Humanistycznego AGH.

***

Kształcenie studentów na nowo powołanym Wydziale Psychologii w Krakowie, Filii Uniwersytetu SWPS, planowane jest od października 2023 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uniwersytet SWPS został założony w 1996 r. i posiada filie w Sopocie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, a od września 2022 r. także w Krakowie. Od września tego roku uczelnia pełni rolę założyciela Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie i w perspektywie kilku lat planuje włączenie tej uczelni do swojej krakowskiej filii. 

Stopka