Współpraca

AGH ściśle współpracuje z przemysłem i biznesem, czołowymi ośrodkami akademickimi i naukowymi, a także z organami administracji państwowej i samorządowej. Naszymi partnerami są: krajowe oraz zagraniczne firmy, kluczowe w swoich branżach zakłady przemysłowe, międzynarodowe koncerny, korporacje i instytuty badawcze.

Współpraca międzynarodowa w AGH koordynowana jest przez:

Działania w obszarze wdrażania innowacji realizowane są przez trzy ściśle współpracujące ze sobą jednostki: