Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - konkursy

Konkursy

Do 25 marca 2024 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do 15. edycji konkursu Studenckie Nobel. Na zwycięskie osoby czekają nagrody finansowe.

Zwyciężczynie/zwycięzcy zostaną wyłonieni następujących kategoriach:

  • nauki techniczne (architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, informatyka, mechanika, mechatronika, budowa maszyn, elektrotechnika, inżynieria materiałowa),
  • sztuka (film, muzyka, taniec, teatr, malarstwo, rysunek, grafika, fotografia artystyczna, rzeźba, instalacje artystyczne),
  • dziennikarstwo i literatura (dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz literatura),
  • nauki przyrodnicze i energetyka (biochemia, biologia, biotechnologia, chemia, geografia, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, mikrobiologia, energetyka: przemysłowa, odnawialna, jądrowa, elektroenergetyka),
  • fizyka i astronomia (geofizyka, biofizyka, optometria oraz astronomia),
  • medycyna i farmacja (medycyna, stomatologia, farmacja, zdrowie publiczne, diagnostyka laboratoryjna, technologia medyczna, biologia medyczna),
  • nauki społeczne (nauki prawne, nauki polityczne, psychologia, praca socjalna, socjologia, pedagogika, antropologia),
  • nauki ekonomiczne (zarządzanie, finanse i rachunkowość, administracja, gospodarka, marketing),
  • działalność społeczna (działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządach terytorialnych, a także organizacja wydarzeń kulturalnych i wdrażanie projektów społecznych).

Ponadto przyznana zostanie nagroda specjalna związana z działaniami 3W (woda-wodór-węgiel).

Konkurs organizuje Niezależne Zrzeszenie Studentów, a jego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach zarówno naukowych, jak i artystycznych czy społecznych.

Laureaci/laureatki wybierani są na podstawie kryteriów, wśród których znajdują się m.in.: oceny ze studiów, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna, współpraca z prasą naukową oraz działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich. W konkursie mogą udział brać studenci zarówno uczelni publicznych, jak i niepublicznych, kształcący się na studiach licencjackich, magisterskich, inżynierskich, uzupełniających magisterskich lub jednolitych magisterskich. Uczestnicy co roku zaskakują publikacjami w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą, udziałem w pracach badawczych czy też reprezentowaniem uczelni na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Szczegółowe, informacje, regulamin, formularz zgłoszeniowy

Stopka