Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - konkursy

Konkursy

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło kolejną edycję programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Nabór wniosków ruszy 9 października i potrwa do 10 listopada 2023 r.

Przedmiotem programu jest wsparcie działających w ramach uczelni studenckich kół naukowych w:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,
  • transferze wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,
  • nabywaniu przez członków tych kół kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,
  • zakupie certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

W ramach programu koła naukowe mogą uzyskać finansowanie albo dofinansowanie projektu, które nie przekracza 70 tys. zł. Dopuszczany jest udział środków własnych (wkładu własnego) w kosztach przedsięwzięcia, ale nie jest to warunek obligatoryjny.

Szczegółowe informacje

Stopka