Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - aktualności

Sprawozdanie Rektora AGH z działalności uczelni w 2022 r.

Zdjęcie budynku głównego (A0) od frontu.

fot. archiwum AGH

Sprawozdanie Rektora AGH z działalności uczelni w 2022 r.

28 czerwca br. Senat AGH przyjął „Sprawozdanie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z działalności uczelni w 2022 roku”. Dokument zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. funkcjonowania uczelni, sytuacji finansowej, działalności naukowej i dydaktycznej, współpracy międzynarodowej oraz relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W 2022 r. poznaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej. W AGH została opracowana i przyjęta Strategii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz wprowadzony Plan Równości Płci na lata 2022–2024.

Był to rok trudny, w którym na trwającą pandemię COVID-19 nałożyły się działania wojenne w sąsiadującej z Polską Ukrainie. Gwałtowny wzrost cen energii, szalejąca inflacja miały istotny wpływ na koszty prowadzonej przez uczelnię działalności. Mimo licznych trudności, dzięki naszym wspólnym działaniom, uczelnia mogła funkcjonować stabilnie i z sukcesami realizować swoje statutowe cele – pisze we wstępie Rektor AGH prof. Jerzy Lis. 

Sprawozdanie z działalności uczelni w 2022 r. (plik pdf)

Stopka