Przejdź do treści Przejdź do stopki
Studenci - aktualności

Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej z silnym wsparciem AGH

Grafika ilustracyjna przedstawiająca obraz futurystycznej diagnozy medycznej. Mężczyzna w lekarskim fartuchu stoi w cyfrowym pomieszczeniu, na którego ścianach wyświetlane są dane medyczne pacjenta, wyniki badań, zdjęcia z badania rezonansem magnetycznym.

źródło grafiki: Dreamstime

Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej z silnym wsparciem AGH

AGH jako partner będzie intensywnie współpracować z pełniącym rolę lidera Uniwersytetem Medycznym w Łodzi przy realizacji projektu „MULDiMediC”. Przedsięwzięcie otrzymało rekomendację do finansowania w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych na tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej.

Ideą MULDiMediC jest stworzenie nowej jakości w obszarach badań biomedycznych i medycyny klinicznej. To wieloprofilowe przedsięwzięcie w sposób holistyczny i spójny wzmocni potencjał kluczowych szpitali specjalistycznych województwa łódzkiego, zwielokrotni możliwości badań w zakresie medycyny molekularnej oraz biobankowania, a także stworzy faktyczne centrum analiz, testowania i wdrażania rozwiązań informatycznych, biostatystycznych i bioinformatycznych do praktyki klinicznej i naukowej.

Rektor AGH prof. Jerzy Lis podkreśla znaczenie roli AGH w projekcie:

Projekt MULDiMediC ma na celu rewolucję w dziedzinie medycyny cyfrowej. AGH wnosi do niego swoje zaawansowane kompetencje w dziedzinie analizy danych medycznych oraz inżynierii informatycznej. Jesteśmy gotowi przełamać bariery obecnie występujące w opiece medycznej i przyczynić się do rozwoju medycyny cyfrowej w Polsce. AGH ma zaszczyt współpracować z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi przy tym ważnym projekcie. To wielkie wyzwanie, ale jestem pewien, że nasza współpraca przyniesie znakomite efekty.

AGH odpowiada za zadania związane z analizą danych z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji, wyszukiwaniem wzorców, usprawnianiem systemu opieki zdrowotnej oraz wdrażaniem zaawansowanych dedykowanych rozwiązań na potrzeby szpitala.

Ze strony AGH projekt koordynują: Dyrektor Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji AGH dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska, prof. AGH, dr hab. inż. Wojciech Chmiel, prof. AGH oraz prof. dr hab. Zbisław Tabor. Prace realizować będzie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Instytut Informatyki oraz Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH.

Konkurs Agencji Badań Medycznych na utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej ma na celu stworzenie zaplecza infrastrukturalnego, kadrowego oraz systemowego umożliwiającego docelowo powstanie Sieci Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej, co przełoży się na zwiększenie liczby badań naukowych ze szczególnym uwzględnianiem badań klinicznych, a także na stworzenie korzystnych warunków do rozwoju innowacyjnych technologii lekowych, informatycznych i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Stworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej przyczyni się nie tylko do poprawy skuteczności leczenia pacjentów i ich dostępu do innowacyjnych terapii, ale zwiększy również udział polskich naukowców w rozwoju nauk medycznych oraz pozwoli zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczeństwa i zlikwidować bariery obecnie występujące w systemie opieki medycznej. Przyczyni się także do rozwoju rozwiązań IT z zakresu medycyny cyfrowej pozwalających na analizę danych medycznych czy rozwiązań ułatwiających pracę lekarzy.

Sfinansowanie (ponad pół miliarda złotych) 18 jednostek z całej Polski przyczyni sie do stworzenia infrastruktury umożliwiającej dostęp do dużej liczby wiarygodnych danych, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad źródłami, które je generują.

MULDiMediC otrzymał aż 285 punktów (piąte miejsce w rankingu ocenianych wniosków) oraz dofinansowanie w wysokości 29 980 257,15 zł. W skład konsorcjum, które realizuje projekt – oprócz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i AGH, wchodzą: 

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów,
  • Uniwersytet Łódzki.

Stopka