Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Wyróżnienie HR Excellence in Research dla AGH

Niebiesko-żółte logo (hrs) oraz napis HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Wyróżnienie HR Excellence in Research dla AGH

AGH otrzymała wyróżnienie HR Excellence in Research nadawane przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca* i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych*.

Uczelnia znalazła się tym samym w gronie najlepszych szkół wyższych i instytucji badawczych, które spełniają wysokie standardy w zakresie prowadzenia przejrzystego procesu rekrutacji oraz tworzenia przyjaznych i atrakcyjnych warunków pracy służących rozwojowi kariery naukowej i badawczej.

Wyróżnienie zostało przyznane na podstawie „Strategii HR4R AGH” opracowanej przez uczelniany Zespół ds. Wdrożenia Zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych w AGH.

„Strategia HR4R AGH” przedstawia między innymi analizę aktualnego stanu realizacji zapisów Karty i Kodeksu w AGH, zarówno pod względem zgodności przepisów, jak i działań oraz praktyk stosowanych w uczelni. Wnioski z przeprowadzonej analizy pozwoliły stworzyć plan działań (wraz z harmonogramem) w zakresie wdrażania zasad Karty i Kodeksu w AGH na lata 2024–2025. Działania obejmą cztery główne obszary: aspekty etyczne i zawodowe, rekrutację, warunki pracy i ubezpieczeń społecznych oraz szkolenia. Zaplanowane działania angażują rożne jednostki uczelni. Konsekwentna realizacja Strategii HR4R AGH przyczyni się do poprawienia warunków pracy naukowców/naukowczyń i rozwoju nauki w AGH.

Utrzymanie wyróżnienia HR Excellence in Research jest procesem ciągłym. Instytucje muszą regularnie przeprowadzać samoocenę postępu i efektów wdrażania zasad Karty i Kodeksu. Eksperci powołani przez Komisję Europejską dokonują ponadto zewnętrznej analizy, a jej wyniki warunkują utrzymanie przez instytucję prawa do przyznanego wyróżnienia.

W Polsce wyróżnienia HR uzyskało do tej pory ponad 100 uczelni i instytucji badawczych.

Strategia HR4R AGH (plik pdf)

***

Europejska Karta Naukowca* opisuje prawa i obowiązki zarówno naukowców/naukowczyń, jak i instytucji zatrudniających. Z kolei Kodeks* zawiera zasady rekrutacji naukowców/naukowczyń, których powinni przestrzegać pracodawcy, zapewniając równe traktowanie pracownikom/pracownicom naukowym. Dokumenty stanowią zalecenie Komisji Europejskiej adresowane do naukowców/naukowczyń, pracodawców oraz podmiotów finansujących badania.

Do przestrzegania zasad Karty i Kodeksu w kwestii warunków zatrudnienia, rekrutacji i rozwoju zawodowego badaczy zobowiązane są instytucje uczestniczące w projektach finansowanych z programu Horyzont Europa. Fakt posiadania wyróżnienia HR Excellence in Research jest zatem brany pod uwagę w prowadzonych przez Komisję Europejską konkursach grantowych.

*Od stycznia 2024 r. Europejską Kartę i Kodeks zastępuje zaktualizowany dokument pt. „Europejska Karta Naukowca”. Powodem jest dostosowanie zapisów do obecnych wyzwań i zmieniającego się otoczenia. Zmiany na stronach Komisji Europejskiej i w systemie online (e-tool) pojawią się w czerwcu 2024 r.

Stopka