Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – wydarzenia

Pracownicy – wydarzenia

Uniwersytet przyszłości jako miejsce ekologiczne i rozwijające się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju? Nad taką perspektywą będzie można zastanowić się podczas interdyscyplinarnej, ogólnopolskiej konferencji „Uniwersytet w dobie antropocenu. Wyzwania – pomysły – innowacje”, która odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. na Wydziale Humanistycznym AGH.

Celem wydarzenia jest próba zdefiniowania na nowo roli i miejsca uniwersytetu (jako instytucji) w rzeczywistości postępujących destruktywnych zmian klimatycznych i degradacji środowiska naturalnego. Wspólnej analizie poddane zostaną problemy związane z zieloną transformacją i wyzwania, z którymi boryka się społeczność akademicka w kontekście ochrony środowiska. Konferencja stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń i różnych perspektyw przedstawicieli zarówno nauk społecznych i humanistycznych, jak i przyrodniczych oraz ścisłych.

Wystąpienia konferencyjne dotyczyć będą tematyki szeroko rozumianej ochrony środowiska, jak np. redukcja CO2 i transformacja energetyczna uniwersytetów, aktywizm ekologiczny w ramach uniwersytetu, postawy społeczności akademickiej wobec zmian klimatu, zastosowanie zielonych technologii na uniwersytecie.

Wnioski z prezentacji i dyskusji zostaną spisane w postaci manifestu/rekomendacji.

Konferencję organizuje Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię AGH działające przy Wydziale Humanistycznym AGH.

Więcej informacji

Stopka