Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków w programie Welcome to Poland. Nabór będzie prowadzony do 28 lutego 2024 r. do godz. 15.00.

Celem programu Welcome to Poland jest budowanie potencjału instytucji w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej oraz promowanie instytucji na arenie międzynarodowej. Ma on także promować postawy otwartości i tolerancji oraz ułatwiać integrację studentów zagranicznych nie tylko ze społecznością akademicką, ale i z lokalną.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji.

Projekty realizowane w ramach programu Welcome to Poland mogą trwać 12, 18 albo 24 miesiące. W ramach trwającego naboru projekt może być realizowany pomiędzy 1 września 2024 r. a 31 sierpnia 2026 r. Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi minimum 100 000,00 PLN a maksymalnie 500 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje, dokumenty

Stopka