Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Komisja Europejska otworzyła konkurs Staff Exchanges w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions (HORIZON-MSCA-2023-SE-01). Wnioski projektowe można składać do 28 lutego 2024 r. do godz. 17.00. Data rejestracji w systemie e-COP upływa 21 lutego.

Celem projektów MSCA SE jest międzynarodowa oraz międzysektorowa wymiana pracowników instytucji w ramach konsorcjum, zaangażowanych w badania naukowe i działania innowacyjne. Projekty pozwalają zbudować lub rozwijać współpracę przede wszystkim pomiędzy krajami członkowskimi UE a krajami trzecimi (tzw. non-associated third countries/other third countries), jak również wspierać współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy instytucjami z sektora akademickiego i poza akademickiego. Mile widziane są również projekty interdyscyplinarne oraz współpraca na styku różnych dziedzin nauki.

Komisja Europejska udostępniła obszerną publikację przedstawiającą główne etapy składania wniosku oraz przydatne wskazówki, triki i zasoby dla potencjalnych wnioskodawców, w tym z krajów trzecich.

Więcej informacji o konkursie

Stopka