Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Do 14 czerwca 2023 r. Fundacja Tygodnika „Polityka” przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców do 23. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców i naukowczyń (osób do ok. 35. roku życia), którzy prowadzą niebanalne, ważne społecznie projekty.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie polityka.pl/stypendia i odesłanie go drogą elektroniczną na adres stypendia(at)polityka.pl.

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym – może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Laureaci wyłaniani są dwuetapowo. W skład Kapituły I etapu (Profesorskiej) wchodzą wybitni profesorowie, znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Przeprowadzają oni staranną selekcję zgłoszeń i przedstawiają kandydatów do finału.

Wyłonieni w pierwszym etapie finaliści konkursu poddawani są ocenie Kapituły II etapu (Obywatelskiej, nazywanej też Społeczną), do której zapraszane są osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. Kapituła ma wskazać pięciu laureatów, których badania uzna za szczególnie obiecujące nie tylko w sensie ich praktycznej przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego i intelektualnego.

Dzięki pracy obu Kapituł spośród setek kandydatur co roku wyłanianych jest 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. Pięcioro najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł.

Lista 15 finalistów zostanie opublikowana w „Polityce” 13 września, a laureaci zostaną ogłoszeni w październiku 2023 r.

Stopka