Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłaszają konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Na sfinansowanie prac polskich zespołów Rada NCN przeznaczyła 500 tys. euro. Wnioski wspólne można składać do 10 kwietnia 2024 r., wnioski krajowe w systemie OSF do 17 kwietnia 2024 r.

Wnioski w konkursie CHIST-ERA Call 2023 mogą składać konsorcja międzynarodowe, które chcą realizować badania w następujących obszarach tematycznych:

  1. Multidimensional Geographic Information Systems (MultiGIS),
  2. Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems (SmartC).

W skład konsorcjum może wejść od trzech do sześciu zespołów badawczych, pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie: Belgia, Brazylia, Bułgaria, Czechy, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Wielka Brytania.

W konkursie CHIST-ERA Call 2023 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Aby starać się o finansowanie w konkursie, członkowie konsorcjum muszą przygotować i złożyć wniosek wspólny. Będzie on oceniany merytorycznie przez międzynarodowy zespół ekspertów wybrany wspólnie przez agencje wchodzące w skład sieci. Polski zespół dodatkowo musi złożyć wniosek krajowy. Do NCN wnioski mogą składać zespoły pracujące w polskich jednostkach, które będą realizować badania podstawowe. Kierownik polskiej części projektu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Prace można planować na 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane do końca października br., a realizacja projektów będzie możliwa od grudnia.

Ogłoszenie CHIST-ERA Call 2023 dla polskich zespołów badawczych

Ogłoszenie na stronie sieci CHIST-ERA

O konsorcjum CHIST-ERA

NCN dołączyło do konsorcjum CHIST-ERA w 2013 r., regularnie wspierając polskich naukowców w prowadzeniu nowatorskich i multidyscyplinarnych badań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Call 2023 to dwunasty konkurs z udziałem NCN. W gronie laureatów dotychczasowych konkursów CHIST-ERY znalazły się 23 projekty z udziałem naukowców z Polski. W sześciu z nich polski zespół koordynował realizację całego projektu.

Stopka