Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – konkursy

Pracownicy – konkursy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w czwartej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA w ramach pierwszej rundy aplikacyjnej w roku 2023. Najlepsze projekty stanowiące odpowiedź na szybko zmieniający się świat, mogą otrzymać finansowanie w wysokości do 300 tys. zł. Pierwsza runda naboru potrwa do 30 czerwca 2023 r.

Program Granty Interwencyjne NAWA wspiera współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilność międzynarodową naukowców, które są podejmowane w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

To program uzupełniający ofertę grantów dla naukowców. Wnioski składane w programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze ubiegania się o inne istniejące mechanizmy finansowania, a ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utraty unikatowej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Ponadto kluczowym elementem projektu jest współpraca międzynarodowa grupy projektowej lub międzynarodowa mobilność naukowców skoncentrowana na realizacji celów naukowych projektu. Projekty w ramach programu mogą być realizowane przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Ze względu na specyfikę programu, wnioski naukowców oceniane są na bieżąco i decyzja o przyznaniu finansowania projektu zapada bardzo szybko.

Druga runda zostanie uruchomiona 1 września i potrwa do 15 listopada 2023 r. (lub do wyczerpania alokacji).

Obsługę wniosków w AGH prowadzi Maria Leszczyńska (e-mail: marial(at)agh.edu.pl, tel. 45-49) z Działu Obsługi Programów Krajowych w Centrum Obsługi Projektów AGH.

Wnioski przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA.

Szczegółowe informacje o programie i naborze

Stopka