Przejdź do treści Przejdź do stopki
Pracownicy – aktualności

Nabór ekspertek i ekspertów FENG (15. runda)

Nabór ekspertek i ekspertów FENG (15. runda)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza kolejną rundę naboru kandydatów na ekspertów / kandydatek na ekspertki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 (FENG), w którym pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. Nabór ma charakter ciągły. Piętnasta runda naboru trwa od 11 do 22 marca 2024 r. (do godz. 16.00).

FNP zaprasza specjalistki i specjalistów ze środowisk naukowych i gospodarczych do zgłaszania swoich kandydatur do wspierania oceny merytorycznej projektów do dofinansowania, co jest związane z realizacją zadań w działaniach prowadzonych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Osoba ubiegająca się o status kandydata/kandydatki na eksperta/ekspertkę powinna określić dziedzinę lub dziedziny objęte Krajową Inteligentną Specjalizacją, w których się specjalizuje, oraz posiadać wiedzę, kompetencje i doświadczenie. W zależności od powyższego można ubiegać się o status kandydata na eksperta / kandydatki na ekspertkę w zakresie naukowym, w zakresie gospodarczym lub w obu tych zakresach.

Aby złożyć wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatek/kandydatów należy:

  • zarejestrować się w systemie elektronicznym udostępnionym przez FNP na stronie służącej do składania wniosków,
  • wypełnić elektronicznie formularz wniosku o umieszczenie w Wykazie – program „FNP EXPERT DATABASE 2”.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru i współpracy

Kontakt w przypadku pytań: eksperci(at)fnp.org.pl

Stopka